UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘Jelena Ivanović’

  • Izbor: Jelena Ivanović, dipl.mat.

    By Arhitektonski fakultet on 30/10/2015
    Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Geometrija arhitektonske forme, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Jelena Ivanović, dipl.mat, izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.