UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Izveštaj Komisije’

 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Miloš Maneski, dipl. građ. inž.

  By Arhitektonski fakultet on 22/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Razvoj makro konačnog elementa primenom grupno supermatrične procedure za naborane konstrukcije" Miloša Maneskog, dipl. građ. inž. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Maja Ilić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 21/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Geometrijski i kognitivni obrasci modelovanja javnih prostora u funkciji njihove aktivacije" Maje Ilić, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Ana Špirić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 21/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Prostorni obrasci braunfild lokacija u funkciji urbane regeneracije na primeru grada Banjaluke" Ane Špirić , dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Vesna Lovec, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 21/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Energetske performanse tradicionalne vojvođanske kuće od naboja" Vesne Lovec, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Milutin Miljuš, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Javna deliberacija u planiranju prenamene vojnih braunfild lokacija" Milutina Miljuša, mast.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Miroslava Petrović Balubdžić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Planiranje i projektovanje urbane strukture priobalja Beograda: transformacija urbanog pejzaža i tretman nasleđa" mr Miroslave Petrović Balubdžić, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Denis Ambruš, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Modeli integracije istorijskog centra i rečnog priobalja post-industrijskih gradova" mr Denisa Ambruša, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Anđelka Bnin-Bninski, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Uloga arhitektonskog crteža u dinamici podele stambenog prostora" Anđelke Bnin-Bninski, mast.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Branislav Antonić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Stanovanje u funkciji pokretanja urbanog razvoja degradiranih gradova: slučaj gradova u Vojvodini" Branislava Antonića, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Nemanja Radusinović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Estetička svest i kreativni proces u savremenoj arhitekturi na primeru Bulevara Oslobođenja u Novom Sadu" mr Nemanje Radusinovića, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Emilija Nikolić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Konstrukcija, dekonstrukcija i rekonstrukcija Viminacijuma: kontekst i koncept" Emilije Nikolić, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Mladen Pešić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Izložbene prakse arhitekture u Jugoslaviji i jugoslovenski kulturni prostor od 1945. do 1991." Mladena Pešića, mast.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Izbor: Jovana Bugarski, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Jovana Bugarski, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Anđela Karabašević, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Anđela Karabašević, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Aleksandra Ugrinović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 16/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Aleksandra Ugrinović, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Đorđe Stojanović, dipl.inž.arh. i Nebojša Fotirić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 30/04/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor dva nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Đorđe Stojanović, dipl.inž.arh, i Nebojša Fotirić, dipl.inž.arh, izaberu u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Nikola Popović, inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 23/04/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Nikola Popović, inž.arh. izabere u zvanje saradnika u nastavi, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Snežana Vesnić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 20/04/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Filozofija i estetika arhitektonskog koncepta: objekt stvarnosti i objekt iluzije" Snežane Vesnić, dipl.inž.arh, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Tijana Vujičić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 05/04/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom „Definisanje metodologije integralnog adaptivnog upravljanja procesom urbane stagnacije na primeru grada Prijedora" Tijane Vujičić, dipl.inž.arh. dostupni javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Dejan Milivojević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 05/04/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Procesi planiranja, projektovanja i gradnje urbane celine Trga partizana u Užicu"mr Dejana Milivojevića, dipl.inž.arh. dostupni javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.