UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Dragan Marčetić’

 • Izložba stručno-umetničkih ostvarenja: Dragan Marčetić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/11/2017
  / 09.11.2017. u 18.00h, sala 200 / Pozivamo Vas na otvaranje izložbe stručno-umetničkih ostvarenja arhitekte Dragana Marčetića, dipl.inž.arh, koja će biti otvorena u četvrtak, 09. novembra 2017. godine, u 18.00 časova u prostorijama Arhitektonskog fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 15. novembra 2017. godine. Dobrodošli!
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: Dragan Marčetić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/11/2017
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonske konstrukcije, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Dragan Marčetić, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrenog profesora, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Rezultati konkursa: Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu

  By Arhitektonski fakultet on 04/04/2017
  Predstavljamo Vam radove nagrađene u januaru 2017. godine na otvorenom anketnom jednostepenom anonimnom urbanističko-arhitektonskom konkursu za deo bloka 13 u Novom Beogradu. Konkurs je predstavljao, između ostalog, i proveru prostornih i funkcionalnih kapaciteta lokacije, kao i sagledavanje mogućnosti realizacije nove zgrade Beogradske filharmonije, a izabrano rešenje predstavljaće osnov za izradu urbanističko-planske dokumentacije...