UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘dr Ana Perić’

 • Izbor: dr Ana Perić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 29/12/2015
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ana Perić, dipl.inž.arh, izabere u zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Studenti MASU na naučno-stručnoj konferenciji u Udruženju inženjera Beograda

  By Arhitektonski fakultet on 19/05/2014
  U okviru nacionalne konferencije pod nazivom „Zaštita prirodnih resursa kroz zaštitu životne sredine u urbanim sistemima“ koja je održana 16. maja 2014. godine u Udruženju inženjera Beograda, prezentovani su semestralni radovi studenata prve godine Master akademskih studija Integralni urbanizam, sa temom „Toplotna ostrva u gradu“. Radovi su rađeni u okviru studio projekta „Integralna analiza teritorije“, kojem rukovodi docent dr Marija Maruna u saradnji sa asistentom dr Anom Perić.