UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘departman za arhitektonske tehnologije’

 • Sedmi međunarodni simpozijum: Instalacije & Arhitektura 2019

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 19/06/2019
  Simpozijum Instalacije i arhitektura 2019 održaće se 5-6. decembra 2019. godine. Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog i urbanističkog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim mrežama i uređajima u objektima, kao i sagledavanje uticaja na konstruktivni sklop, materijalizaciju, energetsku efikasnost i adaptaciju na aktuelne klimatske promene i nepogode...
 • Izbor u zvanje asistenta: Ena Takač, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/02/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Ena Takač, mast.inž.arh., izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje asistenta: Ana Kontić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 18/01/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Ana Kontić, mast.inž.arh., izaberu u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Pristupno predavanje 23.06.2017 (odloženo na 26.06.2017): METALNE KONSTRUKCIJE – savremena i nekonvencionalna primena od razrade koncepta do detalja

  By Arhitektonski fakultet on 14/06/2017
  Pristupno predavanje će se održati na Arhitektonskom fakultetu, u petak 23. juna 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 14.15 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem redosledu: kandidat dr Saša Đorđević u 14.15 časova, kandidat dr Jefto Terzović u 15.15 časova.
 • Pristupno predavanje 18.05.2017 (odloženo na 19.05.2017): Instalacije vodovoda i kanalizacije u savremenim objektima i problemi održavanja

  By Arhitektonski fakultet on 09/05/2017
  Pristupno predavanje će se održati na Arhitektonskom fakultetu, u četvrtak 18. maja 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 14.00 sati. Kandidat dr Milan Radojević će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta). Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
 • Šesti međunarodni simpozijum: Instalacije i arhitektura 2015

  By Arhitektonski fakultet on 24/09/2015
  Simpozijum Instalacije i arhitektura 2015 održaće se 10. decembra 2015. godine. Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog i urbanističkog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim mrežama i uređajima u objektima, kao i sagledavanje uticaja na konstruktivni sklop, materijalizaciju, energetsku efikasnost i adaptaciju na aktuelne klimatske promene i nepogode...
 • Izbor: dr Aleksandar Rajčić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 14/08/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Aleksandar Rajčić, dipl.inž.arh., izabere u zvanje docenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Peti međunarodni simpozijum: Instalacije i arhitektura 2014

  By Arhitektonski fakultet on 26/05/2014
  Simpozijum Instalacije i arhitektura 2014 održaće se 4. decembra 2014. godine. Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog i urbanističkog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim mrežama i uređajima u objektima, kao i sagledavanje uticaja na konstruktivni sklop, materijalizaciju, energetsku efikasnost i adaptaciju na aktuelne klimatske promene i nepogode.
 • Četvrti međunarodni simpozijum: Instalacije i arhitektura 2013

  By Arhitektonski fakultet on 28/10/2013
  Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog i urbanističkog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim mrežama i uređajima u objektima, kao i sagledavanje uticaja na konstruktivni sklop, materijalizaciju, energetsku efikasnost i adaptaciju na aktuelne klimatske promene.