UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente (09.02.2018)
Spisak studenata za MASA-A12011 Studio M02A – Projekat

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Foto © Anđelka Marković

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INKUBATOR+

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

U eri razvoja samostalnih malih biznisa, kao generatora razvoja, javlja se potreba za grupisanje srodnih delatnosti u arhitektonsku strukturu koja objedinjuje sve zajedničke potrebe korisnika. Boravak, rad, stvaralaštvo, sa jedne strane i potrebe za zajedničkim izložbenim i prodajnim prostorom, prostorom za edukaciju i zajedničkom logistikom (administracija, zanatske radionice, magacini, smeštaj i sl.) predstavljaju projektantski izazov. Studenti pronalaze odgovarajuću lokaciju, kontekstualizuju i konceptualizuju problem, a zatim kreiraju idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje sa elementima idejnog projekta, paralelno sa izradom prototipa upotrebnog predmeta sa seminaru.

KURIKULUM: INKUBATOR+

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INTERPOLACIJA

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Istraživanje mogućnosti transformacije, redefinicije i afirmacije potencijala lokacije, arhitekturom i sadržajima.

Prostorni okvir – po izboru studenta, jedna od dve lokacije u Beogradu
1. segment bloka u između ulica Tadeuša Košćuška, Uzun Mirkove, Cara Uroša i Cincar Jankove
2. segment bloka u između ulica Kraljevića Marka, Jug Bogdanove i Crnogorske

Odnos grada i arhitekture određen je urbanistički i tipološki u formu višenamenskih gradskih centara koji predstavljaju najraznovrsnije sklopove sadržaja čiji je krajnji ishod stvaranje javnih gradskih prostora ili, preciznije, prostora sa javnim korišćenjem. Sadržaji koji formulišu strukturu zatvorenih / otvorenih, urbanih, aktivnih, komunikativnih prostora sa odlikama gradskog centra.

KURIKULUM: INTERPOLACIJA

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA2

Figurine iz Vinče | Izvor fotografije: http://www.panacomp.net/arheolosko-nalaziste-vinca/

STUDIO M02A – PROJEKAT:
MIKRO-CENTRI : IMAGINACIJA LOKALNOG ISKUSTVA I FILOSOFIJA PALANKE

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Ovog semestra, pažnja je usmerena na prostor koji se kroz arhitekturu manifestuje kao interfejs lokalnog iskustva. Mikro centri, kao kompozicije eksperimentalnog prostora, analiziraju odnos vrednosti lokalnog konteksta i univerzalnih praksi arhitekture. Ove formacije, u zavisnosti od koncepcije korišćenja, predstavljaju minijaturne društvene aranžmane koje raspravljaju sa neposrednim okruženjem, istorijskim nasleđem, prirodnim resursima i lokalnom zajednicom, a sa druge strane, sa globalnim mešanjem, stapanjem i brisanjem granica privatnog i javnog. Uži programski sastav ovih intervencija je sačinjen od realnih usluga koje nedostaju u turističkoj i opštoj politici ujednačavanja standarda života Srbije kao urbane regije. Filosofija palanke, Radomira Konstantinovića, je uvod u kratku polemičku problematizaciju opštih društvenih okolnosti u kojima radimo i pokušaj učešća u politikama koje se bave prostorom Srbije nasuprot iskustva izolacije profesije od planiranja budućnosti.

KURIKULUM: MIKRO-CENTRI : IMAGINACIJA LOKALNOG ISKUSTVA I FILOSOFIJA PALANKE

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VIDENOVIC

Aleksej Brkić – Zgrada ZSO, Nemanjina, Beograd | Foto: dr Aleksandar Videnović

STUDIO M02A – PROJEKAT:
OBNOVA STRUKTURE GRADA: Kada trola savije

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Istraživanje mogućnosti kvalitetnog i savremenog aktiviranja potencijala prostora gradskog bloka. U okruženju Vračarskih kontrasta u Beogradu, tretira se u urbanističko – arhitektonskom smislu strukturno atipičan blokovski prostor, na važnom pravcu od rubova grada ka centru i uz poprečne koncentrične veze. Traga se za adekvatnim načinima osmišljavanja savremenih potrebnih sadržaja, definisanih širim tematskim okvirom – višenamenski gradski centri sa raznovrsnim namenskim sklopovima, odnosno javni gradski prostor ili sadržaj sa karakterom javnog korišćenja i tretmana. U okviru studija, proces projektovanja prati teoretska nastava u vidu seminara sa srodnom tematikom.

KURIKULUM: OBNOVA STRUKTURE GRADA: Kada trola savije

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Izvor fotografije: Alisios Sailing

STUDIO M02A – PROJEKAT:
OPEN CULT: KULTURA, ISTRAŽIVANJE I APLIKATIVNOST

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj kursa je istraživanje i impelementacija varijabilnih arhitektonskih programa, potencijal stvaranja događajnosti arhitekture izvan arhitektonskog i njen uticaj na šire društveno polje posredstvom digitalnih modela. U okviru kursa ova tema se sprovodi kroz postupak istraživanja analogno-digitalnih kulturoloških modela, i analizu mogućnosti uticaja hibridnog arhitektonskog programa na kontekst i oprostoravanje kroz konkretan arhitektonski projekt i to metodama digitalizacije prostora i ubrzavanjem vremena.

Poseban cilj je izrada arhitektonsko-urbanističkog projekta kulturnog centara sa platformom za istraživanje i aplikativnost, na lokaciji Bežanijska kosa, Blok 6, Beograd.

KURIKULUM: OPEN CULT: KULTURA, ISTRAŽIVANJE I APLIKATIVNOST

201415_MASA-A12011-07-M02A_o

Montaža: Igor Rajković

STUDIO M02A – PROJEKAT:
RE:KREIRANJE DIMNJAKA – umetnost oživljavanja

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Rekreacija – memorija mesta – asocijacija – dimnjak – reper – kontekst.
Uočavanje i razumevanje složenosti urbanog okruženja predložene lokacije – Beogradski pamučni kombinat. Definisanje rekreacije u funkciji hibridnog gradskog centra i njeno tumačenje putem razmišljanja kroz skicu.

KURIKULUM: RE:KREIRANJE DIMNJAKA – umetnost oživljavanja

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Izvor mape: GoogleMaps

STUDIO M02A – PROJEKAT:
SEDIŠTE GRADA: stvarna lokacija – imaginarna situacija

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Dva će se pitanja u mnoštvu, možda ne ovim redosledom, istaći:
Šta je sedište grada?
Gde je sedište grada?
Istraživanjem onoga šta je, može se približiti gde je, i obrnuto. U svakom slučaju, oba odgovora mogu i moraju biti reakcija na manjkavost današnjeg društva, nedostatak novog pogleda, nova stanja i vizuelni identitet apstraktnih elemenata kao nosioca vizije optimizma. U želji da imamo ne svet kakav je danas već kakav bi mogao biti, cilj je doći do slike novog društva arhitekturom “incidenta”.

KURIKULUM: SEDIŠTE GRADA: stvarna lokacija – imaginarna situacija

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC

STUDIO M02A – PROJEKAT:
DŽEZ CENTAR U LJUBLJANI

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj zadatka je istraživanje potencijala javnih gradskih sadržaja (prostori kulture, rada, slobodnog vremena i komercijalnih sadržaja) u smislu artikulacije programskog i prostornog koncepta gradskog bloka. Poseban cilj predstavlja realizacija idejnog i programskog arhitektonsko-urbanističkog rešenja gradskog bloka u Ljubljani sa objektom Džez centra u razmeri 1:500/1:200.

Postavka zadatka i lokacija je koncipirana u saradnji sa studiom M9 profesora Borislava Petrovića. Planirana je zajednička saradnja sa AF iz Ljubljane, moguće je gostovanje nekog od njihovih profesora, kao i fakultativna ekskurzija u Ljubljanu.

KURIKULUM: DŽEZ CENTAR U LJUBLJANI

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-TURATO

Izvor mape: GoogleMaps

STUDIO M02A – PROJEKAT:
24H GRAD: NOVI ŽIVOT RIJEKE

Nastavnik:
dr Idis Turato

24h grad: novi život Rijeke, istražuje, predlaže i projektira moguće vizije razvoja danas zapuštenog, ali silno potentnog priobalnog prostora. Projekt istražuje infrastrukturne, energetske, političke i urbane potencijale mjesta, te ih pretvara u konkretan projekt. Kroz niz prijedloga i potencijalno sukobljenih teza i ideja, cilj je otvoriti mogućnost za konkretan doprinos urbanitetu nove Rijeke, konkretan projekt budućeg grada.

24h grad, sadržavat će viziju novog Grada, progresivnog i pragmatičnog, održivog i eksperimentalnog, nesputanog i osviještenog, između utopije i realnosti.

KURIKULUM: 24H GRAD: NOVI ŽIVOT RIJEKE