UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Dekanski kolegijum


Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

Prodekan za nauku i saradnju sa Univerzitetom:

Prodekan za međunarodnu saradnju:

Prodekan za afirmaciju kvaliteta i saradnju sa javnim sektorom:

Prodekan za finansije i saradnju sa privredom:

Savet fakulteta

Predsednik Saveta:


Zamenik predsednika Saveta:


Rukovodioci studijskih programa

Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA):
Rukovodilac: docent dr Milena Kordić
e-mail: milena.kordic@arh.bg.ac.rs

Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture (IASA):

Rukovodilac programa i Modula 1: Vanredni profesor dr Aleksandar Videnović
e-mail: viden@arh.bg.ac.rs

Rukovodilac Modula 2: Vanredni profesor dr Zoran Đukanović
e-mail: duke@arh.bg.ac.rs


Master akademske studije Arhitektura (MASA):

Rukovodilac: Vanredni profesor dr Jelena Živković
e-mail: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs


Master akademske studije Unutrašnja arhitektura (MASUA):
Rukovodilac: Vanredni profesor arh. Igor Rajković
e-mail: igor.fakultet@arh.bg.ac.rs

Master akademske studije Integralni urbanizam (MASIU):
Rukovodilac: Vanredni profesor dr Uroš Radosavljević
e-mail: yros@arh.bg.ac.rs

Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura (SAS EEZA):
Rukovodilac: Redovni profesor dr Ana Radivojević
e-mail: ana@arh.bg.ac.rs

Specijalističke akademske studije Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu (SASUO):
Rukovodilac: Redovni profesor dr Eva Vaništa Lazarević
e-mail: eva@arh.bg.ac.rs

Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam (DASAU):
Rukovodilac: Vanredni profesor dr Aleksandra Đukić
e-mail: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Predstavnici studentskog parlamenta

Predsednik Studentskog parlamenta:

Lazar Dimitrijević
e-mail: lazaachaki@gmail.com 

Student prodekan

Jana Dimitrijević
e-mail: dimitrijević.jana7@gmail.com