UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Uprava

Dekan:

Prodekan za nastavu i nauku:

Prodekan za međunarodnu saradnju:

Prodekan za finansije i saradnju sa privredom:

Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

Prodekan za akreditaciju i praćenje kvaliteta:

Rukovodioci studijskih programa

Rukovodilac – Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA):

Rukovodilac – Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture (IASA):

Rukovodilac – Master akademske studije Arhitektura (MASA):

Rukovodilac – Master akademske studije Unutrašnja arhitektura (MUAD):

Rukovodilac – Master akademske studije Integralni urbanizam (MASIU):

Rukovodilac – Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura (SAS EEZA):

Rukovodilac – Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam (DAS):