УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за историју и теорију архитектуре и уметности

Број кабинета: 231

Ужа научна област:
историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и заштита градитељског наслеђа

Области истраживања:
теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности

Владимир Мако је дипломирао на Архитектонском факултетu Универзитета у Београду 1982.године. Звање магистра наука стекао је на Архитектонском факултету у Београду 1988.године, а звање доктора наука 1993.године на Филозофском факултету Универзитета у Београду – одсек Историја уметности.

Октобра 1988.године је биран у звање асистента приправника на Архитектонском факултету Универзитета у Београду – Катедра за развој архитектуре и уметности. Звање доцента на истој катедри стиче 1993.године. За ванредног професора на Архитектонском факултету у Београду, биран је 1999.године, када постаје и руководиоц Катедре за развој архитектуре и уметности. У периоду између 2000. и 2005.године боравио је на стручно-научном усавршавању на Факултету за архитектуру и дизајн Викторија универзитета у Велингтону, Нови Зеланд.

За редовног професора Архитектонског факултета Универзитета у  Београду за ужу научну област Историја и теорије архитектуре и уметности, Естетика у архитектури и уметности, Историја савремене уметности и дизајна, биран је 2005.године. Као наставник по позиву предаје на бројним факултетима у Србији и у иностранству.

Учествовао је на више од четрдесет домаћих и међународних научних конференција и конгреса. Објавио ја преко педесет научних и стручних радова, као и више монографија или поглавља у монографијама и зборницима. Учествовао је као истраживач и руководилац у шест научних пројеката. Тренутно обавља функцију председника Друштва за естетику у архитектури у визуелним уметностима Србије.

За свој научни рад Владимир Мако је добио 2008. године награду Фондације ”Веселин Лучић” за најбоље научно односно стручно остварење појединца на Универзитету у Београду.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Mako%2C+Vladimir