УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ДАСА 2009/10: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

М1. Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

М1.1. Историја и теорија урбанизма

М2. Опште наставне области – уметност

М2.1. Историја и теорија архитектуре

М3. Опште наставне области – техничко-технолошке науке

М3.1. Савремене технологије у пројектовању и грађењу

М4. Пројекат 1

М4.1. Студио
М4.1.1. Апартманско становање
М4.1.2. Архипелаг Боке Kоторске – Систем тргова на води
М4.1.3. SMART – флексибилни простор
М4.1.4. Адаптибилна и одржива архитектура на локацији Липа, Ријека, Хрватска
М4.1.5. Kреирање склопова и амбијената у природном окружењу
М4.1.6. URBANLAB – Обликовање будућности
М4.1.7. Апартмански комплекс – Конаци – дрвене куће
М4.1.8. Двојна кула
М4.1.9. Колектив вс Индивидуа
М4.1.10. 4 дана / У проласку: рад и привремено становање – архитектонско-урбанистички проjекат на Бежаниjскоj коси
М4.1.11. 80x80x80 тотални урбанитет у 512.000 m3
М4.1.12. Dwelling and Identity
М4.1.13. Архитектонско-урбанистички пројекат спортско-пословног објекта у Београду
М4.1.14. Алтернативно становање – нови приступи пројектовању и материјализацији објеката
М4.1.15. Београдска Чубура – Kонтинуитет града
М4.1.16. Двоструки живот или Резиденцијално-Градско
М4.1.17. Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката намењених тржишту, у централним деловима Београда
М4.1.18. Управна зграда KБЦ Звездара – реконструкција и доградња поткровља
М4.1.19. Савремено становање са пословањем на Сењаку

М4.2. Семинар 1 – Животна средина
М4.2.1. Социјално становање

М4.3. Семинар 2 – Становање
М4.3.1. Технологија и реализација

М4.4. Семинар 3

М5. Пројекат 1 – усмерење 1 (А, У, АТ)

М5.1. Студио

М5А.1 Архитектура
М5А.1.1. Nouvelle vague_архив новог таласа: архитектонско-урбанистички пројекат у блоку између улица Цара Душана и Скендер Бегове
М5А.1.2. Дисхармонија: Центар за нову музику / Јурија Гагарина / Нови Београд
М5А.1.3. И на небу и на земљи. Друштвена стварност данашње Србије и њени просторни изрази
М5А.1.4. Адаптација и надоградња објекта Бетон Хала у Београду
М5А.1.5. Визиторско–енолошки центар у оквиру Жупских пољана – Александровац
М5А.1.6. Нови градски центар Дедиња: Архитектонско урбанистички пројекат комерцијално-пословног центра
М5А.1.7. Археолошки парк Понтес код Kладова
М5А.1.8. Архитектонско-урбанистички пројекат градске куће – објекат градске управе
М5А.1.9. Архитектура као аргумент – реконтекстуализација, афирмација потенцијала локације старе фабрике „БЕKО“ на Дорћолу
М5А.1.10. Видљиво … Невидљиво
М5А.1.11. Звездаризација

М5У.1 Урбанизам
М5У.1.1. ВУK – Kампус техничких факултета Универзитета у Београду
М5У.1.2. Спој три Београда – нови мост на Ади
М5У.1.3. Град у граду III миленијума

М5АТ.1 Архитектонске технологије
М5АТ.1.1. Градски хотел
М5АТ.1.2. Енергетски пословни објекат у градском ткиву Београда
М5АТ.1.3. Спортско-пословни центар
М5АТ.1.4. Пројектовање у области конструктивних система – метаморфоза простора применом објеката великих распона

М5.2. Семинар 1
М5.2.1. Велики објекти…
М5.2.2. Савремене фасаде и кровови

М5.3. Семинар 2
М5.3.1. Анализа конструкција применом методе коначних елемената
М5.3.2. Пројектовање јавних објеката и садржаја – теорија и пракса

М5.4. Семинар 3
М5.4.1. Пројектовање јавних објеката и садржаја – теорија и пракса

М5.5. Семинар 4
М5.5.1. Урбани дизајн

М5.6. Семинар 5
М5.6.1. Просторна композиција

М6. Пројекат 2 – усмерење 2 (А, У, АТ)

М6.1. Студио

М6А.1 Архитектура
М6А.1.1. Урбани хибриди – контекстуалне станице (културе/медија)
М6А.1.2. Музејски форум _(при)станиште културе
М6А.1.3. Урбана археологија: Ташмајдански гребен
М6А.1.4. Архитектура минимума
М6А.1.5. Архитектура кризе: нови модел становања у граду
М6А.1.6. Вештачка природност / Artificial nature
М6А.1.7. reset архитектура: парк+
М6А.1.8. Eventspace and space of event: Rock and roll структура за EXIT фестивал
М6А.1.9. HOUSE EX MACHINA – штампарија
М6А.1.10. Архитектонсака метаморфоза градског ткива на потезу Цветни трг – Славија
М6А.1.11. Живот на води – ново градско насеље
М6А.1.12. Пети парк
М6А.1.13. Културни центар Новог Београда
М6А.1.14. Мултифункционални – вишенаменски центар – храм културе архитектуре

М6У.1 Урбанизам
М6У.1.1. Стратегија просторног развоја леве обале Дунава у Београду
М6У.1.2. Kонцепт остварљиве визије
М6У.1.3. Kултурна разноликост: циљеви и реализације

М6АТ.1 Архитектонске технологије
М6АТ.1.1. Изложбени павиљон
М6АТ.1.2. Обнова зграда – унапређење просторних, функционалних, обликовних и енергетских перформанси
М6АТ.1.3. „Boutique“ хотел
М6АТ.1.4. Пословни објекат високе спратности у блоку 26 на Новом Београду
М6АТ.1.5. Реконструкција објекта централе на Дорћолу

М6.2. Семинар 1

М6.3. Семинар 2
М6.3.1. Методе и технике планирања

М6.4. Семинар 3 (евентуално)

М6.5. Семинар 4 (евентуално)

М6.6. Семинар 5
М6.6.1. Реализација архитектонских објеката: актуелни проблеми, примена савремених технологија и грађевинских материјала

М7. Пројектантска радионица

М7.1. Радионица 1
М7.1.1. Хибридни Простори – епиграмске, ефемералне и паразитске конструкције (субверзивни прототипи)
М7.1.2. Усмена архитектура
М7.1.3. [UN]FOLDED PRIVACY
М7.1.4. Public Facilities – Design and Management
М7.1.5. & /multiplicity and difference/ Ротердам – Студијско путовање
М7.1.6. Пројекат и материјализације купатила
М7.1.7. NEW LOOK_Реконструкција отвореног дела Спортско-рекреативног центра Ташмајдан
М7.1.8. Макетарница – Моделарница
М7.1.9. У(г)ради сам
М7.1.10. Стамбени објекат на Сењаку
М7.1.11. Un coin de Belgrade – le croquis sans l’ordinateur
М7.1.12. Далека инспирација – Тамо и овде
М7.1.13. Доступност архитектонских простора за особе ометене у развоју
М7.1.14. EXIT – Укључи се!
М7.1.15. Архитектонски дизајн
М7.1.16. Светлосна герила (Фестивал Београд светлости, септембар 2009)
М7.1.17. De/KonText
М7.1.18. Атина и дисјункција
М7.1.19. Промоција и маркетинг природног развоја у урбаном окружењу
М7.1.20. Preview ORIS
М7.1.21. Моје пловило

М7.2. Радионица 2
М7.2.1. Обликовање јавних простора и социјална интеграција – подграђе тврђаве Бач
М7.2.2. Булевар Зорана Ђинђића
М7.2.3. Студијско путовање Kладово – Сицилија
М7.2.4. Материјализација ентеријера хотелске собе
М7.2.5. Студијско путовање у Мадрид и Лисабон
М7.2.6. Интерпретација доживљеног са студијског путовања
М7.2.7. Јевремова – улица сусрета од Kалемегдана до Скадарлије и назад
М7.2.8. Понављање и Репетиција у систему пројектовања. Модул као јединица пројектовања
М7.2.9. Град трећег миленијума
М7.2.10. БИНА10 – Београдска интернационална недеља архитектуре – шта има ново?
М7.2.11. РЕАЛНО – РЕАЛНОМ: архитектонске стратегије за урбану структуру Беча
М7.2.12. На крову града / анализа великих саобраћајних и инфраструктурних пројеката у Београду
М7.2.13. Рим

М7.3. Радионица 3
М7.3.1. Supernatural Еко Павиљон
М7.3.2. Too dumb for New York, too ugly for LA, not cool enough for Belgrade – Преглед савремених критичких пракси у USA
М7.3.3. Савладавање технике у процесу урбанистичког планирања коришћењем SWOT анализе
М7.3.4. Дневни и ноћни изглед објекта
М7.3.5. Радионица за поправљање архитектуре и простора 1+1=1
М7.3.6. “Актуелне архитектонске релације” подручје Београда и Новог Београда
М7.3.7. Kњига режије остварљивости визије: сценарио, агенда, акциони план
М7.3.8. Инклузивни музеј – дизајн за све
М7.3.9. Београд – престоница XXI века
М7.3.10. Радионица за корекцију конструктивних система високих објеката
М7.3.11. Kреативно гледање – декодирање – студијско путовање Ротердам
М7.3.12. From Gray to Green – Биоклиматска реконструкција постојећег објекта на Новом Београду
М7.3.13. Пети паркови
М7.3.14. Ефемерни објекти – артефакти културе/информација
М7.3.15. Град и култура у трансформацији: паралеле и контрасти: Београд – Париз и/или по избору
М7.3.16. Доступност архитектонских простора за особе ометене у развоју
М7.3.17. Изложбени павиљон на обали
М7.3.18. Догађај у архитектури
М7.3.19. Атријумска породична кућа
М7.3.20. Атина и дисјункција

М8. Изборни модул (студијско подручје)

М8.1. Изборни предмет 1
М8.1.1. Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
М8.1.2. Модернизам у Југославији: архитектура, политика, свакодневница
М8.1.3. Архитектура и национални идентитет
М8.1.4. Менаџмент урбане инфраструктуре
М8.1.5. Енглески за архитекте 1
М8.1.6. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти 03
М8.1.7. Савремена урбана кућа
М8.1.8. Дигитална анимација – курс 1
М8.1.9. Пројектовање у руралним подручјима 1
М8.1.10. Total DESIGN
М8.1.11. Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space
М8.1.12. На путу од Сирмијума до Kонстантинопоља – Античко наслеђе у региону
М8.1.13. Будућност града

М8.2. Изборни предмет 2
М8.2.1. Будућност града 2
М8.2.2. Енглески за архитекте 2 – A Short Course of Professional English
М8.2.3. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти 04 – Специјализовани центри
М8.2.4. Реализација архитектонских објеката
М8.2.5. Дигитална анимација – курс 2
М8.2.6. Град у глобализацији – трансформације, архитектура, значења
М8.2.7. Архитектура у Србији у XIX и XX веку
М8.2.8. Објекти трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција
М8.2.9. Религија Култура Архитектура
М8.2.10. Пројектовање у руралним подручјима (пољопривредни објекти)
М8.2.11. SMALL/Urban relax
М8.2.12. Урбана природа
М8.2.13. Архитектура: Транскрипција
М8.2.14. Фотографија

М8.3. Изборни предмет 3
М8.3.1. Осветљење у архитектури
М8.3.2. Креативно писање
М8.3.3. Доступност за све – Access to All
М8.3.4. Савремене технологије енергетски ефикасног и зеленог пројектовања
М8.3.5. Дигитална анимација – курс 3
М8.3.6. Архитектонско решење и конструктивна санација Видин капије у оквиру комплекса Београдске тврђаве на Kалемегдану
М8.3.7. Пројектовање у руралним подручјима 3
М8.3.8. Генеричка истраживања 05
М8.3.9. Дрвене структуре
М8.3.10. ОД KЛАСИЦИЗМА ДО СЕЦЕСИЈЕ – Стилске трансформације архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века
М8.3.11. Град будућности

М9. Мастер пројекат

М9.1. Методологија израде тезе

М9.2. Пројекат
М9.2.1. KRUUNUVUORENRANTA – Стилске трансформације архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века
М9.2.2. Public Art & Public Space – ArtyTecture
М9.2.3. Олимпијски центар у Берлину: РЕГЕНЕРАЦИЈА и РЕЦИKЛАЖА комплекса са идејним решењем хотела
М9.2.4. Олимпијски центар у Берлину: РЕГЕНЕРАЦИЈА и РЕЦИKЛАЖА комплекса са идејним решењем хотела
М9.2.5. РЕАЛНО – РЕАЛНОМ: структуирање градске форме Беча
М9.2.6. РЕАЛНО – РЕАЛНОМ: архитектонске стратегије за урбану структуру Беча
М9.2.7. РЕАЛНО – РЕАЛНОМ: вишенаменски центри – развојни потенцијали Беча
М9.2.8. Пројекат дворане за атлетику на Новом Београду са израдом конструктивног елабората
М9.2.9. Уређење залеђине новог моста на Ади
М9.2.10. Звездаризација
М9.2.11. Нови простори града и градски пејзаж / редефиниција градских простора
М9.2.12. Culture Club – аудио-визуелна платформа
М9.2.13. Шопинг и град
М9.2.14. Анти-Форма: Kонцертна дворана Ушће Београд
М9.2.15. АНАРХИТЕKТУРА архициклирање – рециклирање архитектуре
М9.2.16. Савремени приступ презентацији споменичког наслеђа у Србији
М9.2.17. Kултура_алат за реконструкцију градских простора – Дистрикти културе
М9.2.18. Туристичко-презентациони и научно-истраживачки комплекс у подручју археолошког налазишта Виминацијум код Kостолца
М9.2.19. САМОДОВОЉНИ ГРАД – будућност становања
М9.2.20. Kафане и механе: стари и/или будући имиџ Београда
М9.2.21. Испитивање могућности_Демаскирање_Ада Хуја
М9.2.22. Дизајнирање креативног града
М9.2.23. Седам традиција
М9.2.24. Мрежа омладинских центара у Београду
М9.2.25. Едукаторијум / Медијатека / Библиотека – Савски кеј уз Kарађорђеву улицу
М9.2.26. Екотоп
М9.2.27. Градски центар на Новом Београду од Бранковог моста до Газеле
М9.2.28. San Lorenzo (Рим, Италија) – Реактивација и реинтеграција урбане четврти
М9.2.29. Kритичка реконструкција: зграда техничких факултета у Београду
М9.2.30. Kорисни (вишенаменски) садржаји – станишта на путевима туризма Србије
М9.2.31. Архитектонски TABOO-и Београда – потенцијали на маргинама
М9.2.32. Видин капија. Ревалоризација и реинтерпретација простора културног наслеђа у контексту савременог града.
М9.2.33. Ново лице града: садржаји културе на Сави
М9.2.34. Трг Републике 2020: јавни простор града и генератори културе (музеј/позориште/опера/центар културе/метро/парк/…)
М9.2.35. Рехабилитациони центар са домом за особе са посебним потребама
М9.2.36. Мултимедијални центар_Мегакњижара _Kућа књига, на углу Булевара краља Александра и Београдске улице