UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

baner

Godišnjak studentskih radova UB-AF (eng. ) je rezultat višegodišnje aktivnosti razvijane na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i nastao je sa namerom da bude jedan od kanala diseminacije i promocije rezultata nastavnog procesa na studijskim programima osnovnog i master nivoa. Godišnjak je publikacija preglednog karaktera koja na sistematizovan način pruža uvid u teme, pristupe i odgovore na semestralne zadatke. Težnja je da se Godišnjak priređuje na godišnjem nivou arhiviranjem i prezentacijom ispitnih elaborata studenata kako na predmetima tipa studio projekat, tako i ostalim predmetima čija se metodologija zasniva na projektnoj nastavi.  

U nastavku se nalazi pregled brojeva prvog izdanja Godišnjaka:

izdanje 1  školska godina 2020/2021  semestar / godina studija / studijski program link za pristup
Broj 1 ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE

(jesenji sem. 

I OASA i IASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-1_ap 

Broj 2

PROSTOR I OBLIK

2

(prolećni sem.

I OASA i I IASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-2_pio 

Broj 3

STUDIO PROJEKAT S01a

(jesenji sem. II OASA i II IASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-3_s01a 

Broj 4

STUDIO PROJEKAT S01b

(jesenji sem. II OASAi II IASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-4_s01b 

Broj 5

STUDIO PROJEKAT S02a

(jesenji sem. II OASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-5_s02a 

Broj 6

STUDIO PROJEKAT S02a

(jesenji sem. II IASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-6_s02a

Broj 7

STUDIO PROJEKAT S03b

(jesenji sem. III OASA III IASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-7_s03b 

Broj 8

STUDIO PROJEKAT S04

(prolećni sem. III OASA)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-8_s04 

Broj 9

STUDIO PROJEKAT S04a
(prolećni sem. IASA)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-9_s04a 
Broj 10
STUDIO PROJEKAT S04b
(prolećni sem. IASA)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-10_s04b 
Broj 11
KONSTRUKTIVNI SISTEMI
(prolećni sem. OASA i IASA)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-11_ks 
Broj 12
STUDIO PROJEKAT M01/S05A
(jesenji sem. I MAS(A/UI/UA) i IV IASA)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-12_m01-s05 
Broj 13
STUDIO PROJEKAT M02/S06U
(prolećni sem. I MAS(A/UI/UA) i IV IASA)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-13_m02-s06 
Broj 14
STUDIO PROJEKAT M03/S07A (jesenji sem. I MAS(A/UI/UA) i IV IASA
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-14_m03-s07_2 
Broj 15 MASTER ZAVRŠNI RAD (prolećni sem. I MAS(A/UI/UA) i IV IASA) https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-15_mzr 
Broj 16 SINTEZA ELEMENATA I SKLOPOVA: Projekat zidane zgrade   (prolećni sem. I OASA i I IASA)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-16_sintak

IMPRESUM

 

NASLOV:  

GODIŠNJAK STUDENTSKIH RADOVA UB–AF 

 UREDNIK: 

Ivana Rakonjac 

 UREDNIČKI ODBOR: 

Nebojša Fotirić, Ana Nikezić, Ksenija Lalović 

 REDAKCIJA: 

Radna grupe za unapređenje kvaliteta reprezentacije i promocije Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta: Pavle Stamenović, Ivana Rakonjac, Aleksandra Đorđević, Ana Zorić, Aleksandra Milovanović, Vanja Spasenović, Boško Drobnjak, Jelena Bogosavljević, Nikola Macut, Danira Sovilj, Dejan Todorović, Snežana Zlatković, Sava Knežević, Aleksandra Jović.  

 IZDAVAČ: 

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, za izdavača Vladimir Lojanica 

 GODINA I MESTO IZDANJA: 

2022, Beograd 


© Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet 

Sav materijal priređen u Godišnjaku publikovan je u izvornom obliku dostavljenom od autora projekata. Opisi predmeta objavljeni su u skladu sa sadržajem koji je naveden u kurikulumima predmeta. 

Godišnjaka sadrži informacije o opštoj strukturi studijskih programa UB–AF i rezultatima nastavnog procesa. Objavljene informacije su u skladu sa aktuelnom strukturom programa. UB–AF zadržava pravo na izmenu strukture programa i rezultata nastavnog procesa, kao i resursa koji predstavljaju njihovu podršku.