UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“ ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

fax

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) stipendije za školsku 2020/2021 godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:

– Grupacije prirodno-matematičkih nauka,

– Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,

– Grupacije medicinskih nauka,

– Grupacije društveno-humanističkih nauka.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne i master studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2020/2021 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od drugegodine osnovnih studija.

​Kriterijumi za utvrđivanje redosleda su:

​1) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50 (od 8,5 do 10 bodova)

2) efikasnost studiranja, koja se meri brojem ukupno ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.

 

​Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

 

​Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

 

​Potrebna dokumentacija:

– Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta),

– Uverenje fakulteta o upisu školske 2020/2021godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,

– Uverenje fakulteta za prethodne godine studijakoje prikazuje:

o položene ispite i ostvarenu prosečnuocenu (ProsOcena),

o ostvareni broj (ESPBostv) i nominalni broj bodova (ESPBnom) do tekuće godine studiranja,

Za kandidate koji su trenutno na osnovnim studijama ili prvoj godini master studija uverenje se izdaje za sve prethodne godine osnovnih studija, a za one na drugoj godini master studija – za prvu godinu te vrste studija.

Rangiranje kandidata vršiće se po formuli:

BrBod = ProsOcena + ESPBostv/ESPBnom

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova za rangiranje, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.

  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

Rok za podnošenje prijava je od 16. novembra do16. decembra 2020. godine.

​Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

​Izbor kandidata za dodelu stipendija vršiOdbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beograduwww.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

​Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

 

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.