УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

fax

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2020/2021 годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

– Групације природно-математичких наука,

– Групације техничко-технолошких наука,

– Групације медицинских наука,

– Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне и мастер студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.

На конкурс се могу пријавити студенти од другегодине основних студија.

​Критеријуми за утврђивање редоследа су:

​1) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)

2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.

 

​Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

 

​Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

 

​Потребна документација:

– Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета),

– Уверење факултета о упису школске 2020/2021године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,

– Уверење факултета за претходне године студијакоје приказује:

o положене испите и остварену просечнуоцену (ПросОцена),

o остварени број (ЕСПБоств) и номинални број бодова (ЕСПБном) до текуће године студирања,

За кандидате који су тренутно на основним студијама или првој години мастер студија уверење се издаје за све претходне године основних студија, а за оне на другој години мастер студија – за прву годину те врсте студија.

Рангирање кандидата вршиће се по формули:

БрБод = ПросОцена + ЕСПБоств/ЕСПБном

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

 

Рок за подношење пријава је од 16. новембрa до16. децембра 2020. године.

​Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

​Избор кандидата за доделу стипендија вршиОдбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београдуwww.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

​Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

 

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.