UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs: prijavljivanje u okviru ERASMUS+ KA1 sa Univerzitetom Sapienca u Rimu, Italija

rome_sapienza_top_university_in_italy

Za akademsku 2020/21. godinu, odnosno za prolećni semestar planirana je mobilnost za 3 studenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti MAS Arhitektura

Period boravka je 6 meseci – prolećni semestar

Proces selekcije obavlja se posredstvom online platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet u Rimu po prijemu potpune dokumentacije.

Rok za registraciju kandidata putem MOBION platforme je do 16.10.2020. (23:59 h)

OPŠTI USLOVI ZA SVE KANDIDATE: prosečna ocena u toku studija 8,5 i više.

U ponudi su sledeći studijski programi:

https://corsidilaurea.uniroma1.it/en/corso/2020/30814/home

https://corsidilaurea.uniroma1.it/en

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ONLINE REGISTRACIJU STUDENATA PUTEM MOBION PLATFORME

 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)
 2. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)
 3. Proof of Language skills of relevant language (uverenje o nivou znanja stranog jezika) – nivo jezika se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik), ostalih stranih jezika prema zahtevu inostranog univerziteta; skeniran dokument se prilaže uz on-line aplikaciju)
 4.  CV (na engleskom jeziku)
 5. Motivation Letter  (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku maks 500 reči):
  1. naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani
  2.  razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa
  3.  očekivanja od izabranog studijskog programa
  4.  zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta
 6. Copy of Passport (skenirana prva strana pasoša)
 7. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu i broju ESPB kredita kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu;)
  VAŽNO:
  1 ) ESPB koordinatori AF prof. Vladimir Lojanica i prof. Ana Nikezić, proveravaju podudarnost programa i odobravaju mobilnost u skladu sa kriterijumima priznavanja ESPB kredita;
  2) Popunjen, odštampan, pečatiran, zaveden i potpisan formular od strane studenta i prodekana za nastavu (4 primerka) se skenira i prilaže uz online prijavu. 1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi, 1 kopija koordinatoru za studentsku mobilnost i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz on-line prijavu).
  Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti (Learning Agreement) možete videti na priloženom linku u dokumentu (prikačen PDF)
 8. Copy of the first page of students booklet (index) (kopija prve stranice indeksa)
 9. PHOTO (portret)

Za proceduru potpisivanja LA (Learning Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za studentsku mobilnost,
ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.


Povezani tekstovi:
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ sporazuma sa Politetničkim Univerzitetom iz Torina, Italija
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ sporazuma sa školom za arhitekturu Univerziteta iz Granade (UGR), Španija

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ sporazuma sa Jildiz Tehničkim univerzitetom iz Istanbula
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ sporazuma sa OWL Univerzitetom primenjenih nauka iz Nemačke za jesenji semestar 2019/20.
Konkurs 2019/20: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Štutgart iz Nemačke
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Politehniko iz Barija, Italija
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom u Antverpenu, Belgija
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Stratklajd Univerzitetom u Glazgovu, Velika Britanija
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa OWL Univerzitetom primenjenih nauka iz Nemačke
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Minjo iz Portugala
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Štutgart iz Nemačke
Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Roma Tre iz Italije
Konkurs: Letnja škola u okviru programa Erasmus+ koju organizuje Radboud univerzitet iz Holandije
ERASMUS+ mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja: dnevnik iz Poljske