UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Picture1

Daje se u zakup stan broj 7 površine 78m2 u stambenoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Ul. Terazije broj 39 u Beogradu, ekstra zona poslovanja, u viđenom stanju.

Početni iznos zakupnine je 787,96 dinara po metru kvadratnom bez uračunatog PDV-a.

Stan se izdaje u zakup za stanovanje ili za obavljanje mirne delatnosti.

U slučaju da izabrani ponuđač prijavi obavljanje delatnosti u stanu, Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u stanu obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Stambeni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 (pet) godina, s`tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje periode.

U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, Beograd, Studentski trg br. 1.

Detaljnije o oglasu