UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Preliminarni rezultati

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit da su nakon pregledanja ispitnih testova formirane preliminarne rang liste i uspeh kandidata na Prijemnom ispitu 2020. godine.

Preliminarne rang liste možete pruzeti ovde:

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA OASA – OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2020/21 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA IASA – INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2020/21 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA – AFIRMATIVNE GRUPE ROMI 2020/21 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA – AFIRMATIVNE GRUPE LICA SA INVALIDITETOM 2020/21 REZULTATI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA 2020.

Takođe prilažemo i potrebne informacije za sprovođenje Prijemnog ispita 2020. do upisa na fakultet:

 • Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi.

od petka, 03. jula 2020. u 10 sati, do subote, 04. jula 2020. do 12 sati.

 • Žalba se podnosi na formularu koji možete skinuti ovde. Formular treba popuniti traženim podacima, potpisati, skenirati i poslati na  prijemniaf@arh.bg.ac.rs. Nakon prijema žalbe, biće vam poslat zavodni broj.
  Kandidati mogu obaviti uvid u rad, ISKLJUČIVO LIČNO. Uvid u radove za Kandidate koji su podneli žalbu Komisiji,

subota, 04. jul 2020. od 15 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu,

subota, 04. jul 2020. do 20 sati.

 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi Kandidata.
  Žalba Dekanu se podnosi na formularu koji možete skinuti ovde. Formular treba popuniti traženim podacima, potpisati, skenirati i poslati na prijemniaf@arh.bg.ac.rs. Nakon prijema žalbe, biće vam poslat zavodni broj.

nedelja, 05. jul 2020. od 10 do 20 sati.

 • Žalbu Dekanu mogu podneti isključivo kandidati koji su se prethodno žalili u prvom stepenu, Komisiji za sprovođenje upisa.
  Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu,

ponedeljak, 06. jul 2020. do 12 sati.

 • Objavljivanje konačne rang liste fakulteta na oglasnoj tabli i na internet stranici Fakulteta  www.arh.bg.ac.rs,

 

Komisija za sprovođenje upisa


 

PRIJEMNI ISPIT