UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Univerzitet u Beogradu, Centar za transfer tehnologije raspisuje konkurs za posao – Samostalni stručnotehnički saradnik (koordinator projekata iz oblasti inovacija, transfera tehnologije i saradnje sa privredom)

foto (1)

Opis posla

– analizira zahteve, prepoznaje i definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema rešenja;

– komunicira sa strankama i zaposlenima i rešava pitanja iz svoje nadležnosti ili usmerava na nadležnost;

– zamenjuje direktora Centra za vreme njegove odsutnosti;

– priprema nacrte i predloge godišnjih planova rada Centra;

– organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti u okviru projekata Centra;

– održava saradnju Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;

– održava saradnju Centra sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu i Evropskom patentnom organizacijom u okviru realizacije Ugovora sa ZIS;

– organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na uspostavljanje veze između Univerziteta i pronalazača;

– organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na jačanje saradnje Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;

– organizuje i sprovodi aktivnosti usmerene na obezbeđivanje efikasnog transfera tehnologije sa Univerziteta u Beogradu ka poslovnom sektoru;

– organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na prikupljanje donacija;

– obavlja poslove informisanja i savetovanja u vezi sa poslovima promocije i komercijalizacije naučnoistraživačkog rada i IS;

– učestvuje u pripremi internih akata i procedura Univerziteta i članica Univerziteta iz oblasti delokruga rada;

– priprema sporazume o saradnji i bilateralne ugovore sa drugim centrima, poslovnim inkubatorima, naučno tehnološkim parkovima, istraživačkim i visokoškolskim ustanovama, privrednim društvima, komorama, udruženjima, međunarodnim institucijama i asocijacijama iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, transfera znanja i tehnologije i saradnje sa privredom.

Obavezni uslovi:

– visoko obrazovanje na studijama drugog stepena,

– dobro poznavanje paketa Microsoft Office,

– radno iskustvo od najmanje godinu dana,

– odlično znanje engleskog jezika,

– poznavanje još jednog svetskog jezika.

 

Prednost imaju kandidati koji poseduju:

– iskustvo u upravljanju projektima (administraciji, implementaciji, kontroli i izveštavanju)

– Predznanje iz oblasti transfera tehnologije/ intelektualne svojine/ preduzetništva/ marketinga

 

Način prijave:

Motivaciono pismo i biografiju na srpskom jeziku poslati na prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs i popuniti formular za evidenciju prijave na linku: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpV

 

U naslovu mejla navesti:

Centar za transfer tehnologije

– prijava za posao.

 

Rok za prijavu 01/02/2020