UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

4

U periodu od 13. do 21. decembra 2019. godine, na Arhitektonskom Fakultetu, Univeriziteta u Beogradu, održana je radionica ADJUSTING BELGRADE: COLLAGE OF URBAN INTERIORITY. Na radionici su učestvovali studenti master programa londonske škole arhitekture – Architectural Association (AA) i studenti doktorskih, master i integrisanih studija Arhitektonskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Učešćem na radionici, studenti su imali priliku da uz mentorstvo prof. Shin Egashira (AA, Diploma 11) i tutora Marka Milovanovića (AA) preispituju različite urbane tipologije grada Beograda. Kroz seriju šetnji, predavanja i razgovora, studenti su stekli uvid u neformalni i ekstra-legalni pejzaž grada i tom prilikom zabeleže ove pojave kroz fotografiju, crtež, intervju i film. Uvodno predavanje održala je Ljubica Slavković (CZKD), a nakon predavanja Ive Čukić (Ministarstvo Prostora), studenti su započeli svoja istraživanja.
Svaka od 6 grupa studenata sa AA prezentovala je svoj dosadašnji rad studentima Arhitektonskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu na osnovu čega su studenti formirali grupe.
Krajnji ishod radionice je bilo istraživanje postojećih narativa neformalnog Beograda, kao i njihovo poređenje, u formi velikog kolaža. Kolaž, u daljem čitanju postaje predmet istraživanja novih narativa i ispitivanje mogućnosti novih socijalnih i fizičkih odnosa.
Učesnici:
AA: Buster Rongrenn, Joseph Istance, Younseo Song, Jae Kim, Mia Aleksić, Nicholas Lin, Simon Glemser, Elina Zampetakis, Daniel Hambley, Neophytos Christou, Nikola Miloradović, Richard Aina
The Bartlett, UCL: Nonna Shabanova
UB-AF: Đorđe Bulajić, Tijana Mačkić, Milica Božić, Jovana Arsić, Mila Luković, Katarina Ognjenović, Sara Stanković, Teodora Spasić, Marija Matijević, Milica Božović, Branko Gulan

8

Priprema pred finalne prezentacije i diskusiju | FOTO: Đorđe Bulajić

1

Buster Rongrenn, Joseph Istance, Đorđe Bulajić, Tijana Mačkić | FOTO: Đorđe Bulajić

2

Younseo Song, Jae Kim, Milica Božić, Jovana Arsić | FOTO: Branko Gulan

3

Mia Aleksić, Nicholas Lin, Mila Luković, Katarina Ognjenović. | FOTO: Branko Gulan

4

Simon Glemser, Elina Zampetakis, Sara Stanković, Teodora Spasić | FOTO: Branko Gulan

5

Daniel Hambley, Neophytos Christou, Marija Matijević, Milica Božović | FOTO: Branko Gulan

6

Nikola Miloradović, Richard Aina, Nonna Shabanova, Branko Gulan | FOTO: Branko Gulan

7

Studenti Younseo Song, Jae Kim, Milica Božić i Jovana Arsić prezentuju svoje istraživanje, gostujući kritičari: Snežana Vesnić i Ljubica Slavković | FOTO: Branko Gulan