UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Otvorena vrata Arhitektonskog fakulteta za SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE ENERGETSKI EFIKASNA I ZELENA ARHITEKTURA (EEZA) – 10.09.2019.

2019_AF_Otvorena_vrata_EEZA_thumb-770x578

UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje je obavezno!

Neophodno je da se prijavite za učešće na sledeći način: Vaše ime i prezime, kontakt telefon, godinu rođenja, naziv fakulteta/studijskog programa koji ste završili pošaljete treba da pošaljete na eeza@arh.bg.ac.rs najkasnije do 9. septembra 2019. godine.

Arhitektonski fakultet u Beogradu Vas poziva na otvoreni seminar u cilju upoznavanja sa specijalističkim akademskim studijama ENERGETSKI EFIKASNA I ZELENA ARHITEKTURA (EEZA)!

Studijski program Specijalističkih akademskih studija Energetski efikasna i zelena arhitektura (SAS EEZA) prvi put je akreditovan 2012. godine, a inoviran je i reakreditovan 2017. godine.

Po svojoj strukturi i sadržaju studijski program SAS EEZA je koncipiran tako da omogući produbljivanje znanja studenata neophodnih za projektovanje, građenje i procenu energetski efikasnih i zelenih zgrada.

Osim toga, program pruža studentima mogućnost sticanja posebnih znanja i veština prepoznatih od strane države kao:

  • ekvivalent obuci za polaganje stručnog ispita za inženjera za energetsku efikasnost / licenca 381,

odnosno, ekvivalent obuci za sticanje zvanja

  • LEED-GA (Green Associate),

čime se, po završetku ovog studijskog programa, značajno proširuje polje potencijalnog profesionalnog angažmana.

Stoga Vas pozivamo da nas ovim povodom posetite, upoznate nastavnike na studijskom programu koji su priznati stručnjaci u oblasti energetski efikasne i zelene arhitekture i steknete uvid u sadržaj i strukturu specijalističkih studija!

Otvorena vrata će se održati 10. septembra 2019. godine u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, u trajanju od 16.00 do 18.00h.

Tokom otvorenog seminara, biće održane kratke prezentacije vezane za teme koje se studijskim programom specijalističkih studija EEZA obrađuju, i pružene sve informacije o načinu prijavljivanja, upisu i uslovima studiranja, nakon čega će se kroz neposredni razgovor sa nastavnicima i prigodne prikaze dosadašnjeg rada studenata/polaznika specijalističkih studija biti moguće da se stekne bliži uvid u karakter i strukturu studijskog parograma.