UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izložba prof. dr Mariele Cvetić: “Conquistador. Iz kulture i umetnosti”, Salon MSUB

Mariela-Cvetic_Conquistador-Iz-kulture-i-umetnosti

MARIELA CVETIĆ “Conquistador. Iz kulture i umetnosti”
Muzej_savremene_umetnosti_logo_main

MARIELA CVETIĆ
“Conquistador. Iz kulture i umetnosti”

Salon Muzeja savremene umetnosti
Od 22. februata 2019. do 25. marta 2019.
Otvaranje: petak, 22. februar 2019. godine u 19 časova

Jer ja zapravo nisam čovek nauke, ni promatrač, ni eksperimentator, ni mislilac. Ja sam po temperamentu samo Conquistador, avanturist, ako želite prevesti taj termin − sa svom znatiželjom, hrabrošću i tvrdoglavošću karakterističnom za takvog čoveka.
Frojd u pismu Flisu, 1900.

Inicijalni element za izložbu je tepih koji pokriva Frojdov kauč, a koji je zajedno sa kaučem još odavno postao metonimija za psihoanalizu samu – njenu istoriju, praksu, kulturološku funkciju pre svega, ali i kritiku; njegova ikoničnost odavno prevazilazi početnu funkciju. Kao objekat, element enterijera, preuzet iz orijentalne provenijencije, tepih ima nomadski karakter: nastaje i živi u nomadstvu. Nomadizam nije podrazumevan samo kroz fizička kretanja, nego i mentalna (sopstvena analiza).

Izložba problematizuje geografiju (i istoriju) Balkana preko samog Frojda kao netipičnog (dualnog) predstavnika zapadnog pogleda na Balkan i teorije koju on uspostavlja krajem 19. veka i njenih (teorijskih) implikacija tokom 20. veka do danas. Frojd sam, nakon povratka sa Balkana 1898. godine, sebe percipira kao osvajača, a psihoanalizu kao pohod, a ishod svakog osvajačkog pohoda uvek se razume kao trgovina, profit.


Dr Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti, vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autorka je četrnaest samostalnih izložbi, većeg broja umetnikovih knjiga i učesnica u brojnim grupnim izložbama. Jedna je od autorki izložbe u paviljonu Srbije na 11. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2008. Od recentnih grupnih izložbi učestvovala je u projektu “Actopolis – Art of Action” u organizaciji Gete Instituta od 2015. do 2018. godine. Organizovala je izložbe sudenata Arhitektonskog fakulteta. Objavila je knjigu “Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora” (Beograd, 2011), “Umetnikova knjiga/Artist’s Book” (Beograd, 2014) i veći broj poglavlja u monografijama. U umetničkom i teorijskom radu bavi se problemima odnosa subjekta i prostora.