UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Konferencija: Mesta i tehnologije 2019 (Places and Technologies 2019) – 09-10.05.2019

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/12/2018
  / Rok do: 06.01.2019! / Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Profesionalno udruženje „Urbana Laboratorija“ Vas pozivaju da učestvujete na 6. Međunarodnoj akademskoj konferenciji „Mesta i Tehnologije 2019“ koja se bavi temom “Keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations“. Konferencija će se održati na Fakultetu za inženjerstvo i računarske tehnologije Univerziteta u Pečuju (Mađarska), 09-10. maja 2019. godine.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Vladimir Mihajlov, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/12/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za pripremu referata za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Urbanizam, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Vladimir Mihajlov, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Konkurs: Nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu 2018

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/12/2018
  / Rok za prijavu: 25.01.2019. / Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu, sa grupacije: prirodno-matematičkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, medicinskih nauka i društveno-humanističkih nauka. Na Konkurs se mogu prijaviti mladi istraživači starosti do četrdeset godina na dan 31. decembar 2018. godine.