UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Upis u prvu godinu Master akademskih studija 2018/19: DRUGI UPISNI ROK – spiskovi prijavljenih i promenjen terminski plan!

201819_reklama-MAS_800x600_drugi_rok

Spiskovi prijavljenih kandidata

Spiskove prijavljenih kandidata za upis u drugom upisnom roku na prvu godinu Master akademskih studija 2018/19 možete preuzeti ovde:

SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS ARHITEKTURA 2018/19 SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2018/19 SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA 2018/19

Promenjen terminski plan!

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • PONEDELJAK, 15. OKTOBAR 2018, U 10 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA, sala 236a
  • PONEDELJAK, 15. OKTOBAR 2018, U 13 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA, kabinet 301

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Kandidati donose svoj pribor za rad, grafitna olovka, gumica i digitron (NE MOBILNI TELEFON).

Isticanje preliminarne rang liste: UTORAK, 16. OKTOBAR 2018. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: SREDA, 17. OKTOBAR 2018. od 09 do 15 sati i ČETVRTAK, 18. OKTOBAR 2018. od 09 do 12 sati u sobi 206a.

Uvid u radove: ČETVRTAK, 18. OKTOBAR 2018. u 13 sati

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu: ČETVRTAK, 18. OKTOBAR 2018. do 15 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: PETAK, 19. OKTOBAR 2018. od 11 do 15 sati u sobi 206a .

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu: PETAK, 19. OKTOBAR 2018. do 16 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta: PONEDELJAK, 22. OKTOBAR2018. do 10 sati.

Upis kandidata: PONEDELJAK, 22. OKTOBAR2018. godine od 10 do 12 sati!

IZMENJEN TERMINSKI PLAN: MAS 2018/19. – DRUGI UPISNI ROK