UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-11050 i IASA-11050 – Materijali i fizika zgrada: obaveštenje za studente koji su ponovo upisali predmet

Obaveštenje

Studijska celina:
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 1 i materijali

Predmet:
OASA-11050: Materijali i fizika zgrada
IASA-11050: Materijali i fizika zgrada

Obaveštavaju se studenti koji su ponovo upisali predmet OASA-11050 i IASA-11050: Materijali i fizika zgrada da se poeni stečeni tokom nastave u prethodnom periodu (aktivnost na predavanjima i kolokvijumi) ne priznaju, već ih student ponovo stiče redovnim praćenjem nastave i polaganjem kolokvijuma u tekućoj školskoj godini.

Iz kabineta