UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201819_reklama-MAS_800x600

Spiskovi prijavljenih kandidata

Spiskove prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu Master akademskih studija 2018/19 možete preuzeti ovde:

SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS ARHITEKTURA 2018/19 SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2018/19 SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA 2018/19

Terminski plan

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške):
Sreda, 19.09.2018.od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta:
ČETVRTAK, 20. SEPTEMBAR 2018. godine u 8 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

• ČETVRTAK, 20. SEPTEMBAR 2018, U 9 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA

• ČETVRTAK, 20. SEPTEMBAR 2018, U 15 SATI, kabinet 301, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Kandidati donose svoj pribor za rad, grafitna olovka, gumica i digitron (NE MOBILNI TELEFON).

Isticanje preliminarne rang liste:
NEDELJA, 23. SEPTEMBAR 2018. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
ponedeljak, 24. septembar 2018. od 09 do 15 sati i utorak, 25. septembar 2018. od 09 do 12 sati u sobi 206a.

Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:
utorak, 25. septembar 2018. do 22 sata.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
sreda, 26. septembar 2018. od 09 do 20 sati u sobi 206a.

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:
četvrtak, 27. septembar 2018. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:
četvrtak, 27. septembar 2018. do 15 sati.

Upis kandidata

  • petak, 28. septembar 2018. godine u 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
  • subota, 29. septembar 2018. godine u 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 28. i 29. septembra, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • nedelja 30. septembar 2018. godine u 10 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2018/19. objavljene su u MAS INFORMATORU 2018:

INFORMATOR: Master akademske studije 2018/19. Informacije pre prijemnog ispita: Master akademske studije 2018/19.