UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-36040 i IASA-36040 – Konstruktivni sistemi: Drugi kolokvijum i nadoknada predavanja (19.05.2018)

Obaveštenje

Studijska celina:
Konstruktivni sistemi

Predmet:
OASA-36040 Konstruktivni sistemi
IASA-36040 Konstruktivni sistemi

Drugi kolokvijum iz predmeta Konstruktivni sistemi, za oba studijska programa, održaće se u subotu, 19. maja 2018. godine sa početkom u 10.00 časova u salama 217-230 prema utvrđenom rasporedu sedenja. Takođe, u subotu 19. maja 2018. godine održaće se predavanje (nadoknada termina od 02.05.2018. godine) za studente Osnovnih akademskih studija sa početkom u 12.30 časova u amfiteatru.

Drugi kolokvijum

Materija
Kolokvijumom se proverava znanje iz sledećih tematskih jedinica – tipologija konstruktivnih sistema:
• Konstruktivni sistemi zakrivljenih površi – ljuske;
• Konstruktivni sistemi ravnih površina – nabori;
• Viseće konstrukcije.

Pitanja će biti koncipirana iz materije koja je bila izložena na predavanjima i materije koja je obrađena u udžbeniku – Miodrag Nestorović: Konstruktivni sistemi: principi konstruisanja i oblikovanja, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007. na stranama 73-136, 137-146, 191-238.

Pitanja će obuhvatati različite aspekte prikaza navedenih tipologija konstruktivnih sistema: razvoj, odlike, klasifikacije, principe konstruisanja i oblikovanja, primenu u kontekstu arhitektonskog projektovanja i realizacije.

Polaganje
Kolokvijum se polaže pisano. Na zadata pitanja se odgovara tekstom i/ili crtežom/skicom. Kolokvijum se isključivo polaže na listovima zadatka koje će podeliti dežurni. Na Kolokvijum je potrebno poneti pribor za pisanje i crtanje kao i indeks.

Trajanje
Kolokvijumu traje 2 časa.

Ocenjivanje
Na Kolokvijumu je moguće ostvariti masimalno 25 poena.

Iz kabineta