UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izložba i odbrana studentskih radova: ”Mladi u izgradnji otpornosti grada Beograda”

Javnoj odbrani prisustvovali su različiti predstavnici javnog sektora, članovi IAUS-a i kolege sa departmana za urbanizam | Foto: Aleksandar Grujičić, asistent

Inicijalni integralni strateški projekti u prilog Strategiji otpornosti grada Beograda
Javna izložba i odbrana studentskih radova

Mladi u izgradnji otpornosti grada Beograda

Predmet:
MASIU-23041: IP03_Integralne urbane strategije

Nastavnici:
dr Ksenija Lalović, vandredni profesor
dr Ratka Čolić, docent

U svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, u petak, 19.01.2018. godine, održana je javna izložba i odbrana studentskih radova na temu ”Mladi u izgradnji otpornosti grada Beograda”, na Master akademskim studijama – Integralni urbanizam u okviru studio projekta MASIU-23041: IP03_Integralne urbane strategije.

Razmatranjem integralnih urbanih strategija i koncepcijom inicijalnih integralnih strateških projekata vezanih za probleme otpornosti Beograda, studenti su aktivno učestvovali u Programu otpornosti za Grad Beograd, u okviru programa 100 Resilient Cities, u prilog Strategiji otpornosti grada Beograda.

201718_IP03_Integralne_urbane_strategije_01-opt

201718_IP03_Integralne_urbane_strategije_03-opt

Prezentacija studentskih strateških projekata u prilog Strategiji otpornosti grada Beograda | Foto: Aleksandar Grujičić, asistent

Javnoj odbrani prisustvovali su različiti predstavnici javnog sektora: dr Zoran Radosavljević, dipl. prostorni planer, viši savetnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; dr Siniša Trkulja, dipl. prostorni planer, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Goran Radulović, CRO – Chief Resilience Officer, Kancelarija za otporni Beograd, Sekretarijat za investicije i stanovanje Grada Beograda; Mila Nikolić, RTF – Resilience Task Force, član radnog tima, Alfa Univerzitet; Sara Dević, RTF – Resilience Task Force, član radnog tima, Sekretarijat za investicije i stanovanje Grada Beograda; članovi Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, kao i kolege sa departmana za urbanizam – koji su svoje komentare studentima iznosili kroz diskusiju, nakon prezentacija studentskih projekata. Studenti su pohvaljeni za pristup problematici koja je jedan od ključnih aspekata daljeg održivog urbanog razvoja Beograda.

201718_IP03_Integralne_urbane_strategije_05-opt

201718_IP03_Integralne_urbane_strategije_02-opt

Javnoj odbrani prisustvovali su različiti predstavnici javnog sektora, članovi IAUS-a i kolege sa departmana za urbanizam | Foto: Aleksandar Grujičić, asistent