UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Statika arhitektonskih konstrukcija 1

Predmet:
IASA-12070: Mehanika i otpornost materijala

Obaveštavaju se studenti I godine Integrisanih akademskih studija da predavanja iz predmeta Mehanika i otpornost materijala počinju u ponedeljak, 12. februara 2018. godine. Konsultacije počinju u ponedeljak, 19. februara 2018. godine, u kabinetu 346, od 12.30-14.00h (raspored za konsultacije po grupama će biti istaknut na tabli preko puta kabineta 346). Na konsultacije se donosi urađen domaći zadatak.

Domaće zadatke raditi prema zadatim Podacima za vežbe/domaće (Arh.Portal), na listovima papira A3 formata (sa ispisanim nazivom predmeta, prezimenom, imenom i brojem indeksa, kao i brojem domaćeg zadatka u gornjem desnom uglu). Pri izradi zadataka koristiti grafitnu olovku, gumicu, dva lenjira, šestar, uglomer i kalkulator sa trigonometrijskim funkcijama. Urađene domaće zadatke smeštati u kartonsku fasciklu A4 formata, na koju je sa spoljne strane zalepljen list „Mehanika IASA – Pečat“ (Arh.Portal). Ugledni primeri koji odgovaraju zadatim domaćim zadacima dati su u Praktikumu iz Mehanike i otpornosti materijala (Arh.Portal).

Napomena: Na Arh. Portalu možete preuzeti sve dokumente vezane za predmet Mehanika i otpornost materijala (pri pretraživanju Portala potrebno je ukucati broj ili naziv predmeta).

Iz kabineta za Mehaniku i otpornost materijala
Doc. dr Aleksandra Nenadović