UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201718_reklama-MAS_drugi_rok

Preliminarne rang liste

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit za upis u drugom upisnom roku na prvu godinu Master akademskih studija 2017/18 da su nakon pregledanja ispitnih testova formirane preliminarne rang liste na Prijemnom ispitu 2017. godine. Preliminarne rang liste možete pruzeti ovde:

PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2017/18 PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2017/18

Spiskovi prijavljenih kandidata

Spiskove prijavljenih kandidata za upis u drugom upisnom roku na prvu godinu Master akademskih studija 2017/18 možete preuzeti ovde:

SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS ARHITEKTURA 2017/18 SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2017/18

Opšti uslovi:

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da Arhitektonski fakultet u Beogradu u drugom upisnom roku upisuje u prvu godinu Master akademskih studija 2017/18:

Na studijski program Arhitektura, na sve module, ukupno 22 studenata koji plaćaju školarinu, i to:

  • Na modul Arhitektura se upisuje ukupno 12 studenata koji plaćaju školarinu;
  • Na modul Urbanizam se upisuje ukupno 4 studenata koji plaćaju školarinu;
  • Na modul Arhitektonske tehnologije se upisuje ukupno 2 studenta koji plaćaju školarinu;
  • Na modul Arhitektonsko konstrukterstvo se upisuje ukupno 4 studenata koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Integralni urbanizam ukupno 15 studenta, i to 4 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 11 studenata koji plaćaju školarinu.

Na studijski program Unutrašnja arhitektura ukupno 10 studenata koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis i plaća školarinu.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din. Uplatom naknade kandidati stiču pravo konkurisanja na jedan, ili više studijskih programa.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Pravo na rangiranje radi upisa na studijske programe, kojima je za upis predviđeno polaganje prijemnog ispita, stiču kandidati koji su polagali odgovarajući prijemni ispit.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisa na više konačnih rang lista ili na svim, ima pravo da bira na koji će se studijski program ili modul upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj konačnoj rang listi. Kandidat će izbor modula ili studijskog programa izvršiti prilikom upisa na studijske programe. Kandidat može upisati više studijskih programa, ali samo na jednom može biti u statusu studenta finansiranog iz budžeta.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se u: ČETVRTAK 05. OKTOBRA 2017. godine od 10 do 15 sati u sobi 205.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i vebsajtu Fakulteta: ČETVRTAK, 05. OKTOBAR 2017. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške): PETAK, 06. OKTOBAR 2017. od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta: SUBOTA, 07. OKTOBAR 2017. godine u 9 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • SUBOTA, 07. OKTOBAR 2017, U 10 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
  • SUBOTA, 07. OKTOBAR 2017, U 12 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Isticanje preliminarne rang liste: NEDELJA, 08. OKTOBAR 2017. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: PONEDELJAK, 09. OKTOBAR 2017. od 09 do 15 sati i UTORAK, 10. OKTOBAR 2017. od 09 do 12 sati u sobi 215a.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu: UTORAK, 10. OKTOBAR 2017. do 20 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: SREDA, 11. OKTOBAR 2017. od 09 do 20 sati u sobi 215a.

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu: ČETVRTAK, 12. OKTOBAR 2017. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta: ČETVRTAK, 12. OKTOBAR 2017. do 15 sati.

Detaljne informacije:

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2017/18. u drugom upisnom roku objavljene su u MAS INFORMATORU 2017 – DRUGI UPISNI ROK:

INFORMATOR: Master askademske studije 2017/18. – DRUGI UPISNI ROK

201718_MAS_DRUGI_ROK_thumb