UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Tanja Bajić, mast.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

“Kriterijumi u urbanističkom planiranju i projektovanju socijalnog stanovanja u Srbiji”

u petak 21.07.2017. godine u 10.00 sati u svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.