UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 18.05.2017 (odloženo na 19.05.2017): Instalacije vodovoda i kanalizacije u savremenim objektima i problemi održavanja

OBAVEŠTENJE (17.05.2017):
U ime Komisije za pripremu Referata za izbor nastavnika u zvanje docenta obaveštavam zainteresovane da se javno pristupno predavanje koje će održati doc. dr Milan Radojević u okviru konkursa raspisanog 19. aprila 2017. godine za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Tehnologija građenja, instalacije i menadžment, odlaže zbog sprečenosti člana Komisije da prisustvuje i biće održano u petak, 19. maja 2017. godine, na Arhitektonskom fakultetu u sali 200, sa početkom u 9.00 sati.

Predsednik Komisije
Prof. dr Lidija Đokić

Obaveštenje o pristupnom predavanju: Instalacije vodovoda i kanalizacije u savremenim objektima i problemi održavanja

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Tehnologija građenja, instalacije i menadžment na Departmanu za arhitektonske tehnologije, u okviru raspisanog konkursa od 19. aprila 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za pripremu Referata za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Tehnologija građenja, instalacije i menadžment na Departmanu za arhitektonske tehnologije, u sastavu:

 • dr Lidija Đokić, predsednik
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Miloš Gašić, član
  docent Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
 • dr Miloš Stanić, spoljni član
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Građevinskog fakulteta

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

Instalacije vodovoda i kanalizacije u savremenim objektima i problemi održavanja.

Pristupno predavanje će se održati na Arhitektonskom fakultetu, u četvrtak 18. maja 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 14.00 sati. Kandidat dr Milan Radojević će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 09. maja 2017. godine
Predsednik Komisije
dr Lidija Đokić, dipl. inž. arh.
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu