UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_Nagrada-UAS

Udruženje arhitekata Srbije raspisuje konkurs za dodelu Godišnje nagrade za arhitekturu za 2015. godinu.

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:
A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini zaključno sa 31. decembrom 2015. godine za Godišnju nagradu.
B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u konkurenciji za Povelju Udruženja arhitekata Srbije, u protekloj godini, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine

Žiri za dodelu nagrade :
vanr.prof. dr Vladimir Milenković, arhitekta, predsednik Žirija
i članovi:
dr Tatjana Stratimirović, arhitekta, Beograd
mr Miroslava Petrović Balubdžić,arhitekta, Beograd
Srđan Zorić, arhitekta, Novi Sad
Zoran Nikolić, arhitekta, Niš


Povezan tekst:
Dodeljena Godišnja nagrada Udruženja arhitekata Srbije za 2014.


Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:
• Prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu podružnog Društva arhitekata.
• Grafičke priloge koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati i ukupan gabarit – obavezna predaja i na cd-u.

Predlagač je dužan da dostavi izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše.

Predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i razlog za kandidaturu.

Konkurs za nagradu se raspisuje od 14. juna 2016, a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je 12. septembar 2016. godine do 15.00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu:
Udruženje arhitekata Srbije i Društvo arhitekata Beograda,
Kneza Miloša 7a/III, soba 32, svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 časova
tel: 011/3230-059, 3239-754
e-mail: sas-dab@eunet.rs