UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konferencija

2nd International Academic Conference on Places and Technologies
Places and Technologies 2015:
Keeping up with technologies to make healthy places

18. i 19. jun 2015. – Nova Gorica, Slovenija

Obaveštavamo vas da će druga međunarodna akademska konferencija Mesta i tehnologije 2015 koja se bavi temom “U korak sa tehnologijama do zdravih mesta” – Keeping up with technologies to make heathy places – biti održana u Novoj Gorici, Slovenija, 18. i 19. juna 2015. godine.

Predaja apstrakta do 15. februara 2015!

Predaja apstrakta do 28. februara 2015!

Cilj konferencije

Cilj konferencije obuhvata prezentaciju i identifikaciju novih saznanja u domenu visokih tehnologija, a koje mogu učestvovati i koje se primenjuju u stvaranju zdravih gradova.

Diskusija će se razvijati oko aktuelnih izazova okruženja, urbanog i društvenog, kao i etičkih aspekata, a unutar stateškog okvira koji je definisan pojmom zdravog grada.

Navedeni cilj ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa problematici i utvrđivanju i uspostavljanju međusobnih veza između pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvenih promena.

S obzirom na navedeno, program konferencije i istraživanja biće bazirana na nekoliko akademskih disciplina: tehničko-tehnološke nauke, medicinske nauke i društveno-humanističke nauke.

Osnovni zadaci konferencije su formirani u nameri da se odgovori na aktuelna pitanja i probleme koji se odnose na:

 1. budućnost društva i naseljenih mesta,
 2. dizajn zdravih mesta, objekata i infrastrukture u skladu sa novim i budućim potrebama stanovništva,
 3. unapređenje institucija i sistema regulative kao podrške stvaranja zdravog i kvalitetnog okruženja za život i
 4. stvaranje povoljnih razvojnih uslova za inovacije i poslovanje, a u cilju dostizanja odgovarajućeg kvaliteta života.

Imajući u vidu navedene ciljeve i zadatke, teži se istraživanju i sa kritičke pozicije, utvrđivanju značaja i uloge tehnologija u dizajnu i stvaranju zdravih mesta kroz:

 • urbanističko-arhitektonski aspekt,
 • medicinski aspekt,
 • tehnološki aspekt,
 • aspekt uprave i
 • društveni aspekt.

Uvodna predavanja

Dr Ružica Božović Stamenović
University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia and National University of Singapore, Singapore

Dr Cor Wagenaar
Delft University of Technology, Delft, The Nederlands

Dr Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusófona, Lisbon, Portugal

Dr Ilka Čerpes
University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia

Info

Sve informacije o konferenciji, temama, pozivu za učešće i registraciji, dostupne su na zvaničnom vebsajtu konferencije:
http://www.placesandtechnologies2015.org/

Pored toga, informacije možete pratiti i na:
Fejsbuk stranici: https://www.facebook.com/PTConference
Tviter stranici: https://twitter.com/ConferencePT i
LinkdIn stranici: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies?trk=biz-companies-cym

PT2015_main_01