UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Predmet:

MASA-11010: Sociologija i prostor

Mentorski rad i konsultacije na kursu SOCIOLOGIJA I PROSTOR, master akademske studije arhitekture I godina, održavaju se ponedeljkom u kabinetu 342, u terminu od 17.15 do 18.45 časova.

U skladu sa spiskom literature dostupnim na Arh.Portalu, studenti treba da prijave temu ispitnog eseja do kraja novembra meseca, lično odnosno na konsultacijama ukoliko žele da poprave ocenu.

Svi studenti predaju ispitni esej, oko 3000 reči, u ponedeljak 22. decembra 2014, u kabinetu 342, od 17.15 do 18.15 časova.

0