UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 17 – Izborni modul
Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2 – Urbani marketing
Kurs M8.1. – Izborni predmet 1 – Budućnost grada

Ispiti iz Izbornih predmeta 17.2. Urbani marketing i M8.1 Budućnost grada – treća godina studija u Oktobru 2 kod prof. dr Miodraga Ralevića se održavaju u ponedeljak 01.09.2014. u kabinetu 246 od 11.00 do 12.00 časova.