UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M2 – Opšte nastavne oblasti – umetnost

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M2.1. – Istorija i teorija arhitekture

Uputstvo za drugi kolokvijum se nalazi na Arh.Portalu.
Predaja kolokvijuma je u četvrtak , 05. juna 2014. godine u 12 sati u:

kabinetu 232 – za asist. dr Renatu Jadrešin Milić,
kabinetu 233 – za prof. dr Mirjanu Roter Blagojević i asist. mr Marka Nikolića.

Kolokvijum može da se preda samo u ovom terminu.

0