УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Modul M2 – Opšte nastavne oblasti – umetnost Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М2 – Oпште наставне области – уметност

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М2 – Oпште наставне области – уметност: Курс М2.1. – Историја и теорија архитектуре

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртак, од 12:15 до 14:00 сати у амфитеатру АФ.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према распореду за пролећни семестар шк. 2013/14. год.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
9. и 15. недеља наставе.

НАСТАВНИК:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор (руководилац предмета)
др Александар Игњатовић, ванредни професор
др Гордана Милошевић Јевтић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Рената Јадрешин-Милић, асистент
др Ирена Кулетин Ћулафић, асистент
мр Марко Николић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 231, 232 и 233

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Kонсултације са наставницима према терминима објављеним на вратима кабинета.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 731 / 3218 732 / 3218 733

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Стицање сазнања из историјских и теоријских области значајних за будуће архитекте – као што су теоријски дискурс историје архитектуре; студије културе; историјски контекст савремене архитектуре; историјски, традиционални и модерни аспекти архитектуре новијег доба у Србији; као и савремени принципи и концепти очувања и презентације културног и градитељског наслеђа – што треба да допринесе продубљивању њихових знања из уже научне области историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, те развијању њихових креативних способности и компетентности за теоријско изучавање и критичко процењивање архитектонског старалаштва у прошлости и савременом добу.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Настава је организована кроз предавања групе предавача у посебним тематским областима са заједничким фокусом ка историјским и савременим аспектима теорије архитектуре:

  • теоријски дискурс историје архитектуре
  • архитектура и студије културе и уметности
  • естетика и симболика у архитектури
  • историјски и савремени концепти у новијој архитектури Србије
  • савремени принципи и концепти очувања културног и градитељског наслеђа

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања групе предавача ex-cathedra, индивидуалне консултације наставника и сарадника са студентима, израда колоквијума (малих писаних радова) и завршног писменог испита.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер