УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за историју и теорију архитектуре и уметности

Број кабинета: 232

Ужа научна област:
Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа

Области истраживања:
Историјa, теоријa, естетикa и филозофијa архитектуре, уметности, примењених уметности и дизајна, естетика животне срединe (environmental aesthetics) и свакодневна естетика (everyday aesthetics) у архитектури, урбанизму, унутрашњој архитектури и индустријском дизајну, заштита материјалног и нематеријалног културног наслеђа.

 

Др Ирена Кулетин Ћулафић је рођена 22. марта 1979. године у Београду. Завршила основну школу ”Сава Ковачевић” и Пету београдску гимназију, као добитник Вукове дипломe. Архитектонски факултет у Београду уписала је 1998/1999. и дипломирала је 2004. године.

Завршила је двоје магистарских студија: на L’École Centrale Paris у Паризу — одсек Génie des Systèmes Industriels (Управљање индустријским системима) стекавши академску титулу Mastère Spécialisé en Génie des Systèmes Industriels (2006) и на Архитектонском факултету Универзитета у Београду — смер Историја и развој теорија архитектуре, стекавши академску титулу магистра техничких наука из области архитектуре и урбанизма (2008).

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду докторирала је одбранивши докторску дисертацију под насловом Научна естетика архитектуре Милутина Борисављевића, чиме је стекла звање доктора техничких наука из области архитектуре и урбанизма (2012).

 

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду започела је рад као сарадник у настави (2005), затим у звању асистента на Департману за Архитектуру, за ужу научну област Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа (2009-2020), а у звању доцента од 2020.

Професионално ангажовање усмерено је на историју, теорију, естетику и филозофију архитектуре, уметности, примењених уметности и дизајна, посебно на естетику животне средине (environmental aesthetics) и свакодневну естетику (everyday aesthetics) у архитектури, урбанизму, унутрашњој архитектури и индустријском дизајну, као и на заштиту материјалног и нематеријалног културног наслеђа.

Током каријере професионално се усавршавала у Паризу и Риму. Говори енглески, француски и италијански језик. Аутор је и коаутор књига, као и многих научно-истраживачких радова. Добитник је интернационалне награде за архитектуру Ранко Радовић (2011) за књигу Естетичка теорија архитектуре Марка-Антоана Ложијеа. Члан је научних и професионалних удружења: Друштва архитеката Београда (ДАБ), Удружења архитеката Србије (УАС), Association of Art Historians, Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts of Serbia (DEAVUS), L’Association des diplomes de l’ensiegnement superieur français (ADEF), L’Association des Centraliens (AECP), Associazione Consorti Dipendenti Ministero Affari Esteri (ACDMAE).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Kuletin+%C4%86ulafi%C4%87%2C+Irena

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Kuletin-%C4%86ulafi%C4%87%2C+Irena