УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 232

Ужа научна област:
историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа

Области истраживања:
историја и теорија архитектуре;
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Рената Јадрешин-Милић (1970) је, након дипломских студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1996), завршила последипломске студије: магистарски рад (2007) је награђен Наградом Милорад Мацура ИAУС-а; докторска теза (2013) испитује савремене феномене у архитектури и даје нове интерпретације односа са модерном архитектонском праксом. Добила је и користила стипендију Institute of Classical Architecture, New York (2002).

Од 1998. ангажована је као сарадник за научно-истраживачки рад и асистент на више предмета из области историје и теорије архитектуре, архитектонског пројектовања и савремене архитектуре (Основне и Мастер академске студије): Историја архитектуре и насељавања, Заштита градитељског наслеђа, Савремена архитектура и урбанизам, Елементи пројектовања, Историја и теорија архитектуре, Стилови и форме у архитектури, Теорије и теоретичари, Студио пројекат (1, 4, М4), Визуелна истраживања, Архитектонска графика, као и на више изборних предмета.

Била је гостујући предавач на Универзитету Union Nikola Tesla у Београду. Излагала је 2013. у Werner Oechslin Library, Einsiedeln – Switzerland, у оквиру Second Colloquium on Architectural Theory; аутор је циклуса предавања: Пропорције и мере у архитектури, Леон Батиста Алберти, Андреа Паладио – 500 година од рођења, Нова тумачења старе архитектуре, у Задужбини Илије М. Коларца; аутор је више поглавља у монографијама, више од 25 научних радова националног и међународног значаја у области историје и теорије архитектуре и њиховог коришћења у савременој пројектантској пракси, обнове градитељског наслеђа, развоја архитектонских форми.

Била је истраживач Министарства за науку и технологију Републике Србије; радила је на пројектима Архитектонског факултета у Београду као члан ауторских тимова. Од 2008. године је стални дописник за Србију међународне организације EAHN – European Architectural History Network. Од 2011. године је стручни редактор Едиције Архитектура новог доба, Грађевинска књига, Београд.