UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs M2.1. – Istorija i teorija arhitekture: Uputstvo za drugi kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet on 15/05/2014
  Uputstvo za drugi kolokvijum se nalazi na Arh.Portalu. Predaja kolokvijuma je u četvrtak , 05. juna 2014. godine u 12 sati u: kabinetu 232 - za asist. dr Renatu Jadrešin Milić, kabinetu 233 - za prof. dr Mirjanu Roter Blagojević i asist. mr Marka Nikolića. Kolokvijum može da se preda samo u ovom terminu.
 • Kurs M2.1. – Istorija i teorija arhitekture: Popravni kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet on 15/05/2014
  Na zahtev studenata prve godine Master akademskih studija - Arhitektura, od 14.05.2014. godine, uz saglasnost prodekana za nastavu arh. Dejana Miletića, dozvoljava se studentima koji su radili I kolokvijum kod doc. dr Gordane Milošević Jevtić, da zbog loših rezultata urade popravni kolokvijum i predaju rad u četvrtak, 22.05.2014. godine u 12 sati u kabinetu 232. Dodatne konsultacije su predviđene u ponedeljak, 19.05.2014. godine u 14 sati u kabinetu 232.
 • Kursevi M6AT.2. i M8.3. – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada: Potpisivanje zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 15/05/2014
  Obaveštenje za studente 2. godine MAS Potpisivanje zapisnika o polaganju ispita za RIBA akreditaciju obaviće se u utorak, 20.5.2014. od 12.00, kabinet 350a. Obavezno doneti kompletan portfolio predmeta i popunjen formular o polaganju ispita.
 • Kurs 16.3. – Regulativa: Drugi kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet on 15/05/2014
  Drugi kolokvijum iz Regulative (građevinski deo) održaće se u četvrtak, 22. maja 2014. godine, u terminu predavanja u Amfiteatru, i to po smenama: smena - prezimena od A do Je, u 14,15 časova; smena - prezimena od Jo do Pa, u 14,35 časova; smena - prezimena od Pe do Sh, u 14,55 časova. Na kolokvijum obavezno poneti indeks ili drugu odgovarajuću studentsku legitimaciju. Upotreba literature nije dozvoljena.
 • Kurs 6.1. – Geometrija oblika 1: Primopredaja elaborata

  By Arhitektonski fakultet on 15/05/2014
  PRIMOPREDAJA elaborata (zbog RIBA akreditacije) iz predmeta Geometrija oblika 1, za studente koji su položili ispit u aprilskom ispitnom roku, obaviće se u: sredu, 21.05.2014, u Kabinetu 349a, u 19.00 sati. NAPOMENE: Pročitati kabinetsko uputsvo (od 24.01.2014.) Koje se odnosi na način popunjavanja potrebnih formulara! Elaborate nije neophodno doneti lično!!!! U cilju smanjenja gužve, u kabinet ulaziti po redu, isključivo, po rastućem broju indeksa!!!!