UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Dodela diploma

Svečana dodela diploma studentima Master akademskih studija Arhitektura, koji su diplomirali školske 2012/2013. godine, održaće se u petak, 4. aprila 2014. godine u 14 sati u amfiteatru Fakulteta.

U skladu sa Odlukom Saveta fakulteta o cenovniku usluga za studente Arhitektonskog fakulteta, broj 01-2416/2-5 od 23.12.2011, Odlukom Univerziteta u Beogradu o iznosu naknade za usluge koje pruža Univerzitet u Beogradu i uputstvom broj 02-452/1 od 26.03.2014. godine student kome se izdaje diploma višeg stepena u obavezi je da, pre preuzimanja iste, podnese zahtev za izdavanje diplome nižeg stepena.

Predaju zahteva (zavedenog u sobi 215 a) izvršiti do 04. aprila 2014. do 12 sati.

Dodela diploma prvog stepena, za generaciju koja je završila studijski program OAS – Arhitektura 2010/2011. godine, održaće se na Dan fakulteta, 19. oktobra 2014. godine.