UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Kompleksne Morfologije – Igor Pantić

Radionica

Projektantska radionica

Kompleksne Morfologije – Algoritamski dizajn

Mart 24-27, 2014
tutor: Igor Pantić (AADRL, Zaha Hadid Architects)

Zadatak

Kompleksne Morfologije je četvorodnevna radionica, van nastavnog programa Univerziteta u Beogradu – Arhitekotnskog fakulteta, na temu algoritmičkog dizajna i upotrebe multi-agent dizajn metodologija.

Fokus radionice će biti na primeni ne-linearnog dizajna, baziranog na konceptu Object Oriented Design-a (OOD), u cilju stvaranja kompleksne arhitektonske materije.

Primenjujući metode agent-based design-a i swarm inteligencije u raličitim razmerama, od makro volumena do površinskih detalja, radionica Kompleksne Morfologije će se fokusirati na rezultujuća svojstva dobijenih heterogenih površina i volumetrijskih ornamenata.

Zadatak je ispitati potencijal korišćenja algoritamskih tehnika i tema kao što su “emergence”, “distributed design intelligence” i “swarm behavior”.

Ciljevi i metod rada

Radionica je digitalnog formata i kao primarni softver za simulaciju agent-based protokola, koristiće se Processing, uz upotrebu Softimage-ICE-a i ZBrush-a u procesu postprodukcije.

Cilj je upoznati studente sa metodologijom i tehnikama algoritamskog dizajna i proceduralnog modelovanja, kroz upotrebu i adaptaciju unapred pripremljenih skripti i osposobiti ih za dalji samostalni rad.

Rad u toku radionice je grupni i svaki tim (3-4 studenta) će uspostaviti sopstveni protokol – agent behavior koji će razvijati u toku radionice.

Uslovi i prijavljivanje

Radionica je otvorena za sve studente Master akademskih studija Arhitektonskog Fakulteta. Od studenata se očekuju prisustvo i rad u toku celog dana. Prethodno znanje iz programiranja nije neophodno.

Aplikacije slati na adresu: complex.morphologies@gmail.com.

U aplikaciju uključiti kratko motivaciono pismo i reprezentativne slike dosadašnjeg rada (do 3 strane ukupno).

Broj mesta u radionici je ograničen na 16. (U slučaju većeg broja prijava, odabir će se vršiti na osnovu kvaliteta aplikacija.)