UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Gramazio & Kohler  Architects, Zurich: mTable, 2002  Customizable table series

Predavanje

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju u organizaciji Arhitektonskog fakulteta:

DIZAJN DEMOKRATIJA

Branko Kolarević

Zahvaljujući parametarskom projektovanju i digitalnoj fabrikaciji, danas je moguća masovna proizvodnja nestandardnih, vrlo različitih proizvoda, od cipela i servisa za ručavanje pa do nameštaja i kuća. Raznovrsnost više ne dovodi u pitanje efikasnost i ekonomičnost proizvodnje. Osim toga, parametarske definicije geometrije proizvoda su dostupne masama preko interaktivnih sajtova, gde kupci onda mogu da dizajniraju svoje sopstvene, jedinstvene verzije proizvoda. Takva “demokratizacija” dizajna – kroz masovno prilagođavanje – otvara mnoga zanimljiva pitanja kao što je autorstvo dizajna i funkcionalni i estetski kvalitet proizvoda (cipele, posuđe, nameštaj, kuće…) koje su dizajnirali oni koji nisu dizajneri.

Ilustrovano brojnim primerima, ovo predavanje istražuje društvene, kulturne i dizajn implikacije ove nove “dizajn demokratije”, počevši sa njenim tehnološkim osnovama.

Kolarevic_Branko_IAAC_MONIKA-WITTIG_main
Branko Kolarević – IAAC predavanje | Foto: Monika WIttig

Mesto i vreme

Predavanje će se održati u četvrtak, 27. marta 2014. godine u 18.00 časova u amfiteatru Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73/II.

Biografija predavača

Branko Kolarević je profesor arhitekture na Univerzitetu u Kalgariju, na Fakultetu za dizajn okruženja, gde takođe vodi integrisano projektovanje i laboratoriju za integrativni dizajn (LID). Predavao je arhitekturu na nekoliko univerziteta u Severnoj Americi i Aziji i širom sveta držao predavanja o korišćenju digitalnih tehnologija u dizajnu i proizvodnji zgrada. Autor je nekoliko knjiga, uključujući ”Manufacturing Material Effects” (sa Kevinom Klingerom), ”Performative Architecture” (sa Alijem Malkavijem) i ”Architecture in the Digital Age”.

On je bivši predsednik udruženja za primenu računara u u arhitekturi (ACADIA) i primalac ACADIA nagrade za inovativni istraživački rad u 2007. On je trenutno predsednik kanadskog odbora za arhitektonsku sertifikaciju (CACB). Doktorirao je 1993. i magistrirao 1989. na Harvard Univerzitetu. Diplomirao je 1986. na Univerzitetu u Beogradu.