UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 17 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2 – Integrisano modeliranje arhitektonskih objekata 2

Nastava iz Izbornog predmeta 17.2 Integrisano modeliranje arhitektonskih objekata 2 počinje u sredu, 19. februara 2014, 13.15-15.00, Računarska učionica AF.

doc. dr Mirjana Devetaković