UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
  • Izbor: Goran Vojvodić, dipl.inž.arh, dr Marija Milinković, dipl.inž.arh. i Jovan Mitović, dipl.inž.arh.

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/01/2014
    Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor tri nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Goran Vojvodić, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, a da se dr Marija Milinković, dipl.inž.arh. i Jovan Mitović, dipl.inž.arh., izaberu u zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.