UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6A – Projekat 2 – Usmerenje

Obaveštenje – HITNO

Predmet:
Kurs M6A.2  Humana ekologija – prostor i zdravlje

Molimo sve (već prijavljene) studente koji to još uvek nisu učinili da se ODMAH registruju na MOODLE i potraže sve informacije vezane za predstojeći kolokvijum koji se predaje u sledećoj nedelji.

Koraci za registrovanje:
otvoriti http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=58
registrovati se- za prijavu je potreban “enrollment key” koji glasi humanaekologija (jedna reč)