УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-23020 Историја и теорија 3 (ИАСА-59020, МАСИУ-23050) – спискови по салама

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
18 МАСА-23020

Историја и теорија 3

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23020-01: Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
2. МАСА-23020-02: Религија и архитектура
3. МАСА-23020-03: Архитектура и национални идентитет
4. МАСА-23020-04: Теорија планирања
5. МАСА-23020-05: Теоријске основе одрживог развоја (МАСИУ-23050-05)
6. МАСА-23020-06: Економика у архитектури
7. МАСА-23020-07: Иновативни елементи и склопови у архитектури
8. МАСА-23020-08: Античко наслеђе у региону

Листа изборних предмета:

201516_MASA-23020-01-TEOR-OSNOVE-SIMBOL-I-ESTETSKE-KOMUN_o

Akihisa Hirata, Bloomberg Pavillion, Tokyo, Japan, 2011.

МАСА-23020-01: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Двадесети век динамички интерпретира области симболичког и естетског у архитектури. Нова врста интерпретације може се посматрати као последица догађања на ширем теоретском плану и уобличења нових тумачења вредности симболичког и естетског у уметничкој креацији и утицају на посматрача. Као саставни део ових процеса, у двадесетом веку се јављају различите контрадикторности, сукоби и противуречни ставови ових тумачења. То се посебно осетило у области архитектонског стваралаштва. На шта је посебно утицало специфично повезивање симболизма и естетике у теоријама о уметничком стваралачком процесу. Обликовни квалитети, значења и друштвена улога архитектуре на тај начин су добиле нове димензије и тумачења у односу на идеје и ставове претходних епоха.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ

201617_MASA-23020-03-ARH-I-NACIONALNI-IDENTITET

Сабор код Грачанице | Аутор фотографије: Бранислав Нушића, око 1895. Извор: Нова Искра, III, 7 (1901)

МАСА-23020-03: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Наставник:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

У свом гласовитом огледу о пореклу и проблему нација Бенедикт Андерсон је тврдио да нације нису стварне, већ замишљене заједнице. Оне су настале кроз процес уобличавања модерног субјекта у контексту 19. века и представљају супротност од онога што национални наративи тврде – оне су савремене, инвентоване и инструменталне, а не древне, укорењене и природне. Начин на који архитектура и визуелна култура учествују у замишљању нација јесте тематски оквир наставе на предмету.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

201819_MASA-23020-04-IASA-59020-04-TEORIJA-PLANIRANJA_o

Фото: др Марија Маруна

МАСА-23020-04: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ТЕОРИЈА ПЛАНИРАЊА

Наставник:
др Марија Маруна, ванредни професор

Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом струке у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Планирање се посматра као делатност која подразумева управљање како производима тако и процесима планирања. Кроз презентацију и анализу примера урбане интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Посебан нагласак је на разумевању партиципативног/колаборативног процеса као и институционалног и организационог оквира стратешких и просторних планова и пројеката просторног развоја у условима конфликтних циљева развоја.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈА ПЛАНИРАЊА

201819_MASA-23020-05-IASA-59020-05-TEORIJSKE-OSNOVE-ODRZIVOG-RAZVOJA_o

Пилот студија оперативних могућности унапређења приступачности физичког окружења у Србији, (2018), Удружење “LIMITLESS”

МАСА-23020-05: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3 (МАСИУ-23050-05):
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

Програм има за циљ да прошири свест студената о развојном току филозофске и теоријске утемељености концепта одрживости и одрживог развоја, пружи основ за разумевање различитих кључних глобалих позиција односа према операционализацији концепта одрживости. Усмерен ка развоју критичке позиције и способности препознавања концептуалних приступа добрим праксама одрживости, студенти ће истраживати начине имплементације концепта универзалног дизајана – Design for All Community у контексту Европске уније. Програм се се реализује у оквиру споразума сарадње Архитектонског факултета и удружења „Limitless”, а под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

MASA-23020-07-INOVATIVNI-ELEMENTI-I-SKLOPOVI-U-ARH_o

Herzog & de Meuron Architekten – Messe Basel New Hall, Базел, Швајцарска | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

МАСА-23020-07: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И СКЛОПОВИ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Дефинисање појма “иновативна архитектура”. Како настаје иновативна архитектура? Филозофија рада у процесу пројектовања који тежи иновативним концептима у архитектури; пројектовање иновативних техничких решења применом савремених материјала и система; иновативни склопови омотача зграда (адаптивни, од композитних материјала, медија фасаде, мембранске фасаде, металне фасаде, еко-фасаде, вегетативне фасаде,..); примена иновативних композитних материјала и конструкција у ентеријеру; интелигентни системи у архитектури, хибридна архитектура.

Знања стечена кроз теоретску наставу на овом предмету доприносе континуалној едукацији студената из области примене напредних технологија у архитектури.

КУРИКУЛУМ: ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И СКЛОПОВИ У АРХИТЕКТУРИ

201819_MASA-23020-08-IASA-59020-08-ANTICKO-NASLEDJE-U-REGIONU_o

Археолошко налазиште Феликс Ромулијана код Зајечара | Фото © др Марко Николић

МАСА-23020-08: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
АНТИЧКО НАСЛЕЂЕ У РЕГИОНУ

Наставници:
др Владимир Мако, редовни професор
др Марко Николић, доцент

Циљ предмета је да се студенти упознају са проблемима везаним за проучавање и обнову карактеристичних примера античког наслеђа у региону, како би проширили и усавршили своја теоријска знања стечена на основним академским студијама. Осим продубљивања сазнања везаних за историјски развој, просторне и архитектонске карактеристике и вредности античких локалитета у региону, циљ је да студенти дају властите предлоге њихове заштите, презентације и укључивања у савремени живот.

КУРИКУЛУМ: АНТИЧКО НАСЛЕЂЕ У РЕГИОНУ