UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A8 MASA-A11013

STUDIO M01A – Radionica

Lista izbornih radionica:

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Izvor: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

STUDIO M01A – RADIONICA:
SLIKE U OKU – multimediji i arhitektura

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Kreativno predstaviti artefakt kulture sa master studio projekta u predviđenom kontekstu, i/ili u jednom novom kontekstu. Potrebno je stvoriti ubedljive slike i/ili video animacije uklopljene u izabrani kontekst i/ili više različitih konteksta. Zadatak ima za cilj uočavanje, artikulaciju i predstavljanje najvažnijih atributa ideje i koncepta.

KURIKULUM: SLIKE U OKU – multimediji i arhitektura

STUDIO M01A – RADIONICA:
PLUTANJE

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Radionice ima za cilj da istraži potencijal prostorne umetničke instalacije kao oblika privremene arhitekture u prirodi. Očekuje se da se kroz razumevanje odnosa prostornih i prirodnih elemenata, ispitaju na fenomenološkom nivou ambijentalna, demarkaciona i značenjska uloga instalacije, kao i istraže odnos scenografskog i arhitektonskog.

KURIKULUM: PLUTANJE

201819_M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Back Stages – Teylers, Haarlem, 2017 © Katrin Korfmann

STUDIO M01A – RADIONICA:
PROJEKAT I MEDIJ

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za predstavljanje složenih tematskih elemenata projekta, kroz istraživanje i izbor odgovarajuće grafičke interpretacije, usklađene sa konceptom projektanskog rešenja i ciljem prezentacije projekta.

KURIKULUM: PROJEKAT I MEDIJ

STUDIO M01A – RADIONICA:
“The action-image The small form”

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj radionice je da kroz filmski narativ eksperimintišu sa arhitektonskom formom a posredstvom kretanja kao mogućnosti konceptualizacije ispitaju male forme projektantskih metoda za generisanje programa. Montaža događaja postaje instrument arhitektonskog koncepta ali i arhitektonske estetike koja postaje slika ili gest arhitekt

KURIKULUM: “The action-image The small form”

201819_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-FOTIRIC_o

FOTO © Pavle Stamenović

STUDIO M01A – RADIONICA:
IZLOŽBA U 1 NA 1

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Nastavne aktivnosti koje se sprovode kroz radionicu su u vezi sa nastavom na seminaru U 1 na 1: Arhitektura upotrebnog predmeta. Studenti će kroz radionicu koncipirati i sprovesti izložbu prototipa upotrebnog predmeta koji su prethodno kreirali tokom semestra.

http://x1xx1.tumblr.com/

KURIKULUM: IZLOŽBA U 1 NA 1

201819_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-MILENKOVIC_o

HBO show WestWorld

STUDIO M01A – RADIONICA:
ANTIGRAVITACIJA

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Instalirati beskonačni pejzaž u sali 218.
Ključne reči: antigravitacija, geometrija, horizont, vreme
Materijal: stiropor ”sve za 99”, plastično providno crevo f10 mm
Instrumenti: usisivač, digitalni merač prostora, video bim

KURIKULUM: ANTIGRAVITACIJA

STUDIO M01A – RADIONICA:
Poligon algoritamske strukture – Pešačka pasarela

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, vanredni profesor

Radionica pruža uvod u algoritamsko projektovanje kroz ručnu izradu strukturalnih fizičkih modela pešačke pasarele raspona 30m locirane u Valjevu. Proces izrade maketa od linijskih ili površinskih elemenata prati dokumentovanje kroz izradu digitalnih modela i vizualizacija.

KURIKULUM: Poligon algoritamske strukture – Pešačka pasarela

201819_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC_o

VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR / OBEDSKA BARA (Studentski rad 2017/18 / A.Majstorović)

STUDIO M01A – RADIONICA:
PARTER U AMBIJENTIMA IZRAŽENE NATURALNOSTI

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Savladavanje veština projektovanja i brzog kreativnog reagovanja na zadatu temu izrade idejnog rešenja uređenja parternih površina i mobilijara, pešačkih pravaca, mesta okupljanja u ambijentima izražene naturalnosti. Zadatak lokacijski i problemski prati temu Studio – projekta: “Vizitorsko – edukativni centar”.

KURIKULUM: PARTER U AMBIJENTIMA IZRAŽENE NATURALNOSTI

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VOJVODIC

Rob Bailey – ilustracija

STUDIO M01A – RADIONICA:
KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – Komunikacija projektom

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Cilj radionice predstavlja unapređenje samostalnog istraživačkog rada studenta kroz razvoj grafičkog izražavanja u oblasti arhitekture i prezentovanja arhitektonskog dela. Težište zadatka predstavlja osmišljavanje koncepta grafičke prezentacije gde se kroz ograničeni broj elemenata afirmiše ideja projekta.

KURIKULUM: KULTURA GRAFIČKOG IZRAŽAVANJA – Komunikacija projektom

STUDIO M01A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODEL

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODEL

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Izvor: ortofoto

STUDIO M01A – RADIONICA:
KREATIVNO MAPIRANJE

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj radionice je istraživanje prostornih i oblikovnih potencijala izabrane lokacije na jezeru Trešnja kod Beograda. U posebnom pogledu, cilj je da se formira vizuelna mapa grafičkih priloga kojima se ispituju potencijali lokacije predviđene za rad u okviru predmeta Studio m01a – projekat.

KURIKULUM: KREATIVNO MAPIRANJE