UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

UrbanLAB: Laboratorija za regeneraciju grada i dizajn otvorenih javnih prostora


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Dr Aleksandra Stupar, redovni profesor

Dr Jelena Marić, asistent

Dr Branislav Antonić, asistent

Aleksandar Grujičić, asistent

Višnja Sretović Brković, istraživač saradnik

Milja Mladenović, student doktorskih studija

Milica Lazarević, student doktorskih studija

Damjan Balkoski, student doktorskih studija

Milorad Obradović, student doktorskih studija

Ilija Gubić, student doktorskih studija


Savremene gradove odlikuju: globalizacija, umreženost i brz protok informacija, digitalna revolucija, multikulturalnost, migracije, porast individualizma i konzumerizma, dominacija sektora usluga i sve veći značaj kulture i turizma u oblikovanju gradskog identiteta. U skladu sa novim tokovima razvoja i savremenim urbanističkim konceptima i pristupima, ciljevi UrbanLAB-a su:

[1] Podizanje kvaliteta života u savremenom gradu kroz regeneraciju, obnovu i oživljavanje i inovativni dizajn gradskih prostora;

[2] Unapređenje naučnog i stručnog kapaciteta u okviru urbanističkog projektovanja i planiranja postojećih gradova kroz razvoj novih razvojnih politika urbane regeneracije i obnove, inovativni dizajn otvorenih prostora u gradu i njihovu digitalizaciju;

[3] Povezivanje istraživačkih mogućnosti laboratorije i Arhitektonskog fakulteta u polju urbane regeneracije i obnove i urbanog dizajna sa sličnim laboratorijama, centrima i ustanovama u zemlji i inostranstvu kroz naučne projekte, inicijative i mreže.

Novi istraživači i studenti-doktoranti odmah će biti uključeni u tekuće projekte laboratorije u okviru INTERREG, ERAMUS+, COST, CEEPUS i bilateralnih istraživačkih programa.