УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 4. семестар Date: 21/09/2014 Кључне речи: ,
NADOGRADNJA_o
Надоградња

МАСУ – II година – 4. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 4. семестар: Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 16 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Изборни

УСЛОВ:
Положени сви предмети на Мастер академским студијама

НАСТАВНИЦИ:
МАСУ_М4.3.1 Мастер пројекат 1,др Александра Ступар, ванредни професор
МАСУ_М4.3.2 Мастер пројекат 2,мр Јелена Живковић, доцент
МАСУ_М4.3.3 Мастер пројекат 3,др Марија Маруна, доцент
МАСУ_М4.3.4 Мастер пројекат 4,др Ксенија Лаловић, доцент
МАСУ_М4.3.5 Мастер пројекат 5,мр Бисерка Митровић, доцент
МАСУ_М4.3.6 Мастер пројекат 6,арх. Зоран Ђукановић, доцент
МАСУ_М4.3.7 Мастер пројекат 7,мр Урош Радосављевић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Циљ израде мастер пројекта је оспособљавање студената за примену интегралног приступа у истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја.

ИСХОД ПРЕДМЕТА
• Оспособљавање студената за примену теоретских знања у реализацији конкретног задатка у области урбанизма
• Оспособљавање студента да на интегралан начин истражи и на систематичан начин презентује резултате истраживања одабране теме
• Оспособљавање студента да у оквиру интегралног приступа урбаном развоју делује, односно да формулише, аргументовано разматра, презентује и одбрани модалитете одговора на истраживане проблеме
• Оспособљавање студента да примењује усвојена знања у пракси

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа у истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер тезом.
Рад мастер пројекту се заснива на синтези претходно стечених знања и вештина и подразумева њихову примену у истраживачком и практичном раду у одабраној тежишној области, у оквиру одабране теме, одређеног развојног контекста и дефинисаног полигона истраживања.
Практична настава на предмету обухвата истраживачки и апликативни део рада на пројекту у оквиру теоретског и методолошког оквира дефинисаног мастер тезом.

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер