UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 18 - Studio projekat 3 - urbanizam Date: 18/10/2013 Ključne reči:

Modul 18 – Studio projekat 3 – urbanizam

Plan rada

NAZIV PREDMETA:

MODUL 18 – Studio projekat 3 – urbanizam: Kurs 18. – Studio projekat 3 – urbanizam

GODINA STUDIJA:

III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 12 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Biće naknadno objavljeni.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće naknadno objavljeni.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Biće naknadno objavljeni.

NASTAVNICI:
mr Petar Arsić, redovni profesor
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
dr Miodrag Ralević, redovni profesor
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor
mr Rajko Korica, redovni profesor
arh. Zoran Đukanović, docent
mr Ksenija Lalović, docent
mr Jelena Živković, docent
mr Uroš Radosavljević, docent
mr Biserka Mitrović, docent

BROJ KABINETA:

TERMINI ODRŽAVANJA KONSULTACIJA:

TELEFON:

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Uvođenje studenata u praktičnu primenu teoretski apsolviranih znanja iz oblasti urbanističkog planiranja i projektovanja, kroz simulaciju planersko-projektantskog procesa u kome je primaran urbanistički aspekt zadatka.
Sticanje znanja i veština u identifikaciji i savladavanju osnovnih problemskih aspekata urbanističkog planiranja i projektovanja (multifunkcionalne) lokacije.
Osposobljavanje za istraživanje mogućnosti unapređenja urbane strukture i identifikaciju ciljeva i efekata razvoja.
Savladavanje metoda i tehnika procesa urbanističkog projektovanja, primena savladane metodologije procesa projektovanja do nivoa idejnih arhitektonskih i konstruktivnih rešenja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Težišno:
U: Razumevanje strukture građene sredine i faktora urbanih promena i razvojnih procesa, znanja o osnovnim urbanim funkcijama i aktivnostima, znanja o principima oblikovanja i uređenja (javnih) gradskih prostora, (moduli Uvod u urbanizam, Urbana struktura i funkcije)
Ostalo:
A: principi i veštine projektovanja arhitektonskih multifunkcionalnih objekata (moduli Uvod u projektovanje, Organizacija prostora)
AI: principi i veštine idejnog projektovanja složenijih konstruktivnih sklopova (moduli: Arhitektonske konstrukcije 1, Statika konstrukcija 2)

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Studio projekat održava se dva puta nedeljno po četiri časa.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radne nedelje kod kuće računajući i ispit.
Za ovaj kurs predviđena su 16 radnih sati nedeljno (8 sati rada u školi i 8 sati rada kod kuće).
3 radne nedelje predviđene su za rad kod kuće i ispit (120 sati).
Ispit – predaja i odbrana projekta je 18. radne nedelje.

STUDIJSKA PRAVILA:
Projektni zadatak u studiju zadaje nastavnik.
Studio vodi jedan nastavnik sa jednim saradnikom i starijim studentima volonterima.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter