UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs MASU M4.3. – Master projekat – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 21/09/2014
  Cilj izrade master projekta je osposobljavanje studenata za primenu integralnog pristupa u istraživanju i oblikovanju urbanog prostora i usmeravanju urbanog razvoja.
 • Kurs MASU M4.2. – Master teza – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 21/09/2014
  Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata sa procesom rada na izradi istraživačkih projekata kao i uspostavljanje teoretskih i metodoloških osnova pojedinačnih završnih master projekata.
 • Kurs MASU M4.1. – Stručna praksa – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 21/09/2014
  Osnovni cilj je sticanje praktičnog iskustva. Iskustvo planerskih, konsultantskih, javnih i drugih institucija koje učestvuju u sistemu planiranja u Srbiji, odn. Evropi u kojima se pruža mogućnost studentima da razviju sposobnost brzog i efikasnog donošenja planerskih odluka. Stručna praksa studentima pruža mogućnost za sticanje dodatnih znanja o praktičnim procedurama odlučivanja u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet urbanističkih rešenja.